Hur ser ventilationen ut i din lägenhet?

Frågan i rubriken är relevant då man ser att väldigt många fastigheter, lokaler och byggnader i Sverige har undermålig ventilation som därmed skapar problem för de som bor, jobbar eller vistas i lokalen i fråga. Här ska man dock veta att det definitivt inte var bättre förr och att det fram till 1991 var så illa att regeringen var tvungna att agera i frågan om undermålig ventilation i olika bostäder, byggnader och fastigheter. Det som skedde då var att man som ägare till fastigheter och byggnader var tvungna att på given tidpunkt – om kanske var tredje eller sjätte år, beroende på vilken typ av ventilationssystem som fanns installerat – anlita en besiktningsman för en OVK besiktning och fastställa att den fanns en god bebyggd miljö.

OVK besiktning betyder obligatorisk ventilationskontroll och gör att de fastigheter och byggnader som finns i Sverige alltså måste ha en godkänd ventilation för att fortsatt få vara i bruk och nyttjas. Något som alltså är väldigt viktigt om man ser till följderna av en undermålig ventilation – astma, sämre koncentrationsförmåga, förkylningar (grövre och mer ihållande) allergier.

Kort sagt – tack vare att regeringen 1991 beslutade om att OVK besiktning skulle lagföras så har miljön i våra hem, på våra arbetsplatser, i våra skolor, på våra sjukhus och i de offentliga lokaler, exempelvis på ett bibliotek, blivit betydligt bättre. Frågan är om inte kraven skulle höjas ytterligare och att en OVK besiktning skulle involvera än tuffare krav?

Det är nämligen många som höjt rösterna kring denna fråga och till viss mån har man också rätt. Man kan tycka att en OVK besiktning – framförallt i skolor och på sjukhus – ska vara tuffare. Det bästa vore naturligtvis om fastighetsägare på egen hand tog tag i frågan och bytte en äldre ventilation mot en nyare istället för att – efter en OVK besiktning – åtgärda de problem som visat sig. Det skulle man nämligen tjäna på i det långa loppet – både sett till hälsan och rent ekonomiskt. Ett modernare ventilationssystem är – helt enkelt – billigare i drift än vad ett äldre är.

Hur går en OVK besiktning till?

Om man ser till hur en OVK besiktning ser ut så gäller det först och främst att en en behörig och certifierad besiktningsman är den som sköter uppgiften. I och med att området är obligatoriskt så finns det många att välja bland. Det som man som fastighetsägare måste göra är att se till vilket ventilationssystem man har installerat i sin byggnad och därefter välja en besiktningsman som antingen har beteckningen N (normal besiktningsman) eller K (kvalificerad besiktningsman).

Det som sker härnäst är att denne besiktningsman upprättar ett OVK protokoll som följs och där han ser vilka eventuella brister som finns och som behöver åtgärdas. Protokollet skrivs i två exemplar varav det ena skickas till byggnadsnämnden i kommunen där byggnaden eller fastigheten ligger och det andra ges till ägaren. Skulle en OVK besiktning visa fel och brister så har ägaren sex månader på sig att åtgärda dessa.

25 Jun 2017

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?