Insticksmetoden vid trädfällning – något för alla?

Insticksmetoden är en metod för att göra det sista skäret när du fäller träd. Det finns många olika metoder för att fälla träd och i den här texten går vi kort igenom hur du kan göra om du exempelvis är villaägare i Nacka och ska ge dig på trädfällning.

Vad är speciellt med insticksmetoden?

När du ska göra slutskäret för att få trädet att falla så är du inne i ett kritiskt moment i en trädfällning. Du har kapat trädet så långt så att det är dags att skära av och sätta in kilen som ska styra åt vilket håll som trädet faller. Insticksmetoden bygger på att du för in motorsågen med svärdet först och skär. Alternativet är att såga med den breda sidan först och därmed såga av längs hela stammen samtidigt. Den här metoden går att använda oavsett storlek på träd men kan med fördel användas på tjocka stammar eftersom du kan gå in med svärdet och sen styra inifrån hur du ska kapa trädet.

Finns det några risker med metoden?

Nackdelen med insticksmetoden är att om du inte gör hela kapningsmomentet i ett stycke så finns alltid en risk att motorsågen slinter iväg och att du skär dig. För den som ska kapa små träd, som en vanlig villaägare i Nacka som vill bättra på sin utsikt, så kan den här metoden användas om än med stor försiktighet. Det finns andra metoder som inte har samma risk att få bakslag så att man skadar sig.

Hur ofta fäller du träd?

För den som håller på med trädfällning i Nacka på daglig basis så kommer de olika metoderna för fällning att komma väl till hands vid olika tillfällen. Man kan komma att variera sågteknikerna utifrån varje träds unika förutsättningar. Men om du däremot bara ger dig på trädfällning ett par gånger under en livstid för att bättra på utsikten så kan det vara klokt att ta den enkla vägen. Fäller du ett fåtal små träd så räcker det gott med ett rakt fällskär bakifrån i trädet eftersom motorsågsbladet täcker hela trädets bredd.

En gammal motorsåg

Om motorsågen är ny eller om sågkedjan är nyslipad så minskar risken att fastna eller slinta när du gör fällskäret. Om motorsågen däremot är gammal och sliten så är riskerna större att något går fel. Du kan ofta känna under sågningen om sågarbetet går smidigt och lätt eller om motorsågen känns tung och trög. En gammal och sliten kedja kommer inte ha så lätt att skära igenom tunga trädstammar och kommer då att kännas trög att såga med. Ta alltid det säkra före det osäkra, använd skyddsutrustning, slipade motorsågskedjor och se till att utgå från de teknikerna som du är bekväm med. Säkerhet är det viktigaste när man ska ut och fälla träd.

(Exemplet med orten Nacka är enbart taget som exempel på problem som kan uppstå i storstad)

 

 

18 Oct 2018

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?