Kan en replokal bli en vinstaffär?

Har du som fastighetsägare i Stockholm ett utrymme som du inte riktigt vet vad du ska göra av med? Det är kanske för litet för att använda för uthyrning till någon juridisk person, det kanske ligger för dåligt till - en källarlokal - och den används kanske idag enbart som någoit typ av förråd? Tänk ett varv extra. Den lilla ytan kan mycket väl bli något som varje månad genererar dig pengar. Detta i form av att hyra ut den som en replokal. Serf man till en replokal så finns det inte många sådana i Stockholm och om man ser till antalet musiker och band i staden så blir det extra tydligt. Bristen är total, många band lägger ner och här akn du således dels bidra till en mer blomstrande musikscen och dels också få in några extra kronor. Vi tänkte ge några tips kring detta. Kort sagt: vill du skapa en replokal så bör du också ha dessa punkter i åtanke:

Göra en replokal - tänk på detta

  • Isolering: Den enskilt viktigaste frågan handlar om ljud och att isolera bort sådant. Dina hyresgäster ska inte störas av att det ligger en replokal i källaren på din fastighet i Stockholm. Ta gärna professionell hjälp med detta: bygg flera lager av gips vid väggarna, sätt upp akustiktak och dämpa golvet genom en heltäckningsmatta.
  • Elektriker: Kontakta en behörig elektriker för att dra in ström och för att sätta upp fler vägguttag (sådana behövs alltid). Dra aldrig elektricitet på egen hand.
  • Flera band - mer pengar. Genom att låta flera olika band använda din replokal så får du också in mer hyresintäkter. Här måste du dock frigöra mer utrymme. Banden vill kunna ställa sina egna instrument någonstans och man vill definitivt kunna göra detta bakom lyckta dörrar. Tyvärr finns det alltid en risk för inbrott och här måste du som fastighetsägare också se till att din replokal är skyddad.
  • Tydliga regler. Sätt upp scheman om vilka tider man får rep a och när man inet får det. Sätt även upp regler gällande exempelvis alkoholintag och gällande sociala sammankomster. För många band blir en replokal ett andra hem. Det är bra ur ett rent musikaliskt perspektiv, men det ska inte tolkas bokstavligt. Band som använder din replokal som någon typ av festlokal kan således börja leta efter andra utrymmen att jazza loss på.

På http://www.replokalstockholm.nu kan du läsa mer om replokaler.

28 Oct 2018

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?