Kontrollera luften

Är man fastighetsägare har man även ett ansvar att se till att allt står rätt till. Detta gäller även att ventilerna fungerar som de ska. Genom att göra en OVK-besiktning är man på god väg.

Att se till att ventilerna är bra är en obligatorisk sak att göra. Det är extra viktigt att det görs på skolor, sjukhus, lägenheter och andra offentliga ställen. Givetvis är det även viktigt att man har bra ventiler i sitt eget hem, men det är egenansvar. Är man fastighetsägare behöver man ta sitt ansvar och göra OVK-besiktning när det behövs. Detta ska göras innan man startar upp ventilationen för första gången, sedan vart 3-6 år. Hittar man något problem går man vidare och behöver göra OVK-åtgärder. Detta är inget för vem som helst, man måste vara utbildad.

Vem kan hjälpa till med OVK-åtgärderna?

Har man gjort en besiktning och vet av att man har något problem med ventilerna, då behöver man ta kontakt med ett företag som arbetar med ventilation. Givetvis ska den som utför det vara certifierad kontrollant av ventiler. Att alla ha tillgång till bra luft är otroligt viktigt.

Många gånger kan man känna på luften om ventilerna är dåliga, men det är inte alltid man gör det. En del märker det inte alls medan en del får problem med hälsan, som till exempel huvudvärk. Därav är det otroligt viktigt att detta sköts som det ska. Har du nyligen köpt en fastighet bör du se över även när när de gjorde en OVK senast. Läs vidare om OVK-åtgärder på denna sida: ovkåtgärder.nu 

21 Mar 2021

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?