Kostnadskontroll med fastighetsautomation

Att ha kontroll på energikostnader är idag angeläget för alla och för samhället i stort. Större fastigheter måste se upp extra med hög förbrukning. Med fastighetsautomation finns info.

Att ha ansvaret för fastigheter kan vara utmanande men är alltid intressant och givande. Energi, hur den fås och hur den används, är en fråga som alltid varit och alltid kommer att vara intressant och viktig. Energiförbrukning handlar inte enbart om kostnader även om detta förstås är en viktig del av det hela.

I många fall är det primära målet att tillgodose de behov som finns inom en viss fastighet. De elementära funktionerna som man tar för givna ska fungera utan problem och här gör fastighetsautomation som störst nytta. Den kan reglera belysning och värme i huset. Den behöver också ha kontroll på varmvatten och ventilation och elenergi.

Fastighetsautomation och andra nätbaserade tjänster.

Idag är systemen för fastighetsautomation vanligen nåbara via webbtjänster. Här kan man få tillgång till data att använda som underlag då man planerar och beräknar förbrukning och gör prognoser. Det öppnar också stora möjligheter till samordning med andra webbaserade tjänster. För den som har säkerhetssystem och exempelvis kameraövervakning kan det vara praktiskt och arbetsbesparande att få tillgång till allt detta samtidigt.

När man som fastighetsägare eller förvaltare ska välja leverantör är det självklart av största vikt att hitta en stabil affärspartner. Kompetensen och samarbetsförmågan bör vara hög. Kan man sedan arbeta tillsammans även då det gäller service, programmering och projektering sparar man både tid och onödiga omvägar i säkerhetsarbetet.

10 Nov 2021

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?