Kostsamt att byta ut fönstren

Många BRF:er har upplever problem med en hög uppvärmningskostnad. Detta i kombination med att medlemmarna ofta lämnar klagomål på drag, på kyla och på allmänt dålig miljö inomhus gör att man bör se över vilket skick fönstren håller. Det är nämligen ofta fönstren som är problemen i dessa frågor. Ett fönster är först och främst sämre isolerat än vad en vägg är; det gör att det finns ett naturligt värmeläckage. Men, många fönster är även otäta och det skapar ytterligare ett värmeläckage.

“ Fönster av sämre kvalitet släpper in kall luft och låter varm komma ut. Det ger en högre kostnad för uppvärmning. Ett fönsterbyte kostar dock mycket pengar “

Det spelar ingen roll hur mycket man höjer temperaturen i en lägenhet - den varma luften åker ut, den kalla kommer in och därmed har man skapat en ekonomisk ekvation som är att anse som omöjlig att lösa. De som bor i sådan lägenhet blir dessutom ofta sjuka som en följd av draget från fönstren. Ett byte av fönster är en rejäl investering för en BRF som befinner sig i en sådan situation - men det handlar om väldigt mycket pengar som ska hostas upp på ett bräde.

“ Genom en fönsterrenovering kan er BRF tjäna mycket pengar - men samtidigt få samma effekt som vid ett byte. De flesta fönster går att rädda “

Därför avstår många från att byta fönster; man anser att kostnaden blir svår att motivera genom hyreshöjningar och låter av den anledningen bli att göra något överhuvudtaget. Om detta kan vi säga att A) ett fönsterbyte är dyrt att genomföra och B) det finns andra, billigare alternativ som i många fall fungerar minst lika bra - om inte bättre. Vi ska titta närmare på ett sådant alternativ som innebär en fönsterrenovering.

fönsterbyte

Detta tjänar ni på en fönsterrenovering

Äger ni en äldre fastighet där fönstren börjar bli slitna så går det ofta att rädda dessa genom en fönsterrenovering. En sådan har väldigt många fördelar och vi ska räkna upp några av dessa här nedan. Vi kan säga att ni äger en fastighet från 1800-talet som ligger på Östermalm i Stockholm. Här är varför ni tjäna på en fönsterrenovering:

  • Isolering och tätade fönster i ett. Dels så kommer varje fönster att tätas för att drag och annat ska utebli. Dels så byter man ut glaset mot energiglas. Dessa håller ett lägre U-värde och isolerar betydligt bättre.
  • Fastigheten får samma karaktär. Det är omöjligt att skapa samma fönster som redan sitter på er fastighet, nya fönster skulle troligen förfula intrycket och göra er fastighet mindre attraktiv. Genom en fönsterrenovering så behåller ni samma elegans och detta till en betydligt lägre kostnad.
  • Lägre ljud. Likväl som att släppa in kall luft så kan fönster i sämre skick även skapa en ohållbar situation sett till volymen. En fönsterrenovering - med byte till nämnda energiglas - minskar bullret, trafiken och andra oljud.

För mer info, besök: http://www.fönsterrenoveringstockholm.nu.

27 Dec 2017

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?