Målet för en inspiratör

Om man lämnar föreläsningssalen med ny energi, huvudet högt och en skön känsla i magen så har man lyssnat på en god inspiratör. Men vad gör en bra inspiratör och hur inspirerar man någon?

En riktigt god inspiratör kan hålla en föreläsning på över en timme men det känns som ett intimt samtal med en god vän som är över alldeles för fort. För att inspireras så måste man känna igen sig och när föreläsaren berättar upplevelser ur sitt eget liv så kan man ofta känna igen sig och tänka att det där har man också varit med om. Ibland ser man inte skogen för alla träden och det kan vara mycket svårt att se var man är, var man varit och vart man är på väg. Att man ska känna sig mer i balans och se klarare är precis det som en inspiratör eftersträvar. De vill helt enkelt att lyssnarna ska få ett bättre liv när de går ut från föreläsningssalen.

En fot framför den andra

Antingen man studerar något eller vill utveckla sig inom något område, så handlar det alltid om att ta ett steg i taget, och det är just det som kan vara svårt för ibland vill man ha resultat helst igår. Att gå på en inspirationsföreläsning är ett av stegen för att komma i rätt riktning. Få höra någon som varit med om samma sak och kanske suttit i samma sits eller som haft det oerhört mycket värre, men kunnat vända det och nå det målet som man själv vill. Kanske kommer man ifrån föreläsningen med handfasta råd eller med kloka ord som gör att man ser saker annorlunda framöver. En riktigt god inspiratör lyckas nå under huden och sätter spår för livet.

Hur man förstår världen

Det sägs att hur man förstår världen beror på hur man förstår sig själv och fastän människan är komplex och består av många delar så sitter alla delarna ändå ihop i slutändan. Man kanske går på en föreläsning som vill inspirera till att man får bättre ekonomi och resultatet blir att man går hem och skaffar sig en bättre relation till sina barn och partner. För allt hänger ihop. När företag bjuder sin personal på en inspirerande föreläsning så kan man ofta se en ökning i produktivitet och nöjdhet hos sin personal efterföljande period. Rätt ord på rätt plats vid rätt tid främjar välmåendet. Vi rekommenderar att läsa mer på: https://www.inspirationsföreläsare.nu

15 Mar 2020

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?