Mät inomhusluften i dina fastigheter

Misstänker du att det finns radon i din fastighet? Om det är så att du misstänker att det kan finnas skadligt radon i ditt hus bör du mäta och kontrollera det så att du sedan vet vad du bör göra. Allt slags radon bör saneras bort. Radon är en osynlig och luktfri gas som bildas när det mycket radioaktiva grundämnet radium sönderfaller och bildar så kallade ”radondöttrar” enligt Boverket. Det är radioaktiva metallatomer, som fastnar i dammet vi har runt omkring oss och som vi andas in och sätter sig i våra luftvägar och orsaker bland annat lungcancer.

Radon från blåbetong

Radon som finns i hus, kommer oftast från användning av blåbetong som man använde i gamla hus byggda under 1930-talet tills det förbjöds 1975. Även 1975 byggdes viss hus med blåbetong. Radon kan även förekomma naturligt i marken som fastigheten är byggd på. Då måste man till exempel täta bottenplattan på huset så att inte radonet kan ta sig in i huset.

Finns radonet i blåbetong som har använts som byggmaterial i huset, kan man till exempel täta väggen med en särskild radontapet. Då gäller det att tapeten förblir tät och att man inte gör hål i den eller liknande. Man kan även avlägsna hela blåbetongen, men det är både kostsamt och tidskrävande.

Gör en radonmätning av inomhusluften

Om du vet att huset som du äger är byggt någon gång mellan 1930-1970-talet och ingen radon, eller asbestmätning har gjorts, är det en mycket god idé att göra en sådan. Då kan man ta kontakt med Boverket, och få redskap och information om hur du kan mäta sådant själv, eller så kan du ta kontakt med ett företag som kommer ut och mäter det hos dig.

Tar du kontakt med en sådan, får du även veta hur du kan göra för att avlägsna asbesten eller radonet ur huset. Du kan även ta kontakt med Boverket, som kan ge råd om vad du bör göra ifall du misstänker radongas i din fastighet. Av dem kan du få radonmätare gratis som du testar under några månader. Kommer det sedan fram att radonhalten överstiger 200 beqeruel per kubikmeter i inomhusluften bör du sanera fastigheten.

Du kan få bidrag till radonsaneringen

Har du radon i din fastighet och behöver åtgärda det kan du få bidrag för att avlägsna det från Boverket som är den myndighet som handhar dessa problem. Det måste vara en större sanering som åtgärdar mer än endast några hundra bequerel per kubikmeter och som åstadkommer större förändringar av inomhusluften. Bor du i Stockholm och behöver en radonsanering kan du läsa om ett sådant saneringsföretag på: https://www.radonsanering.se.

24 May 2018

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?