När det är dags byta fönster

Som fastighetsägare har man skyldigheter att med jämna mellanrum byta fönster på sin fastighet. Är man fastighet till ett stort komplex och till exempel har många hyresgäster behöver man byta ut fönster i bostäderna eller lokalerna (om man hyr till exempel ut lokaler till företag) för att behålla fastighetens värde och bevara det. De fastighetsägare som är ansvarsfulla, räknar med de kostnaderna i sin årliga budget och sätter av stora summor varje år för underhåll och renoveringar.

Vilka fönster ska man välja?

Att byta fönster på stora fastigheter tar flera månader. De hantverkare och byggare som tar på sig det stora arbetet, brukar själva beställa fönster, men med fastighetsägarens godkännande. Här kan man välja fönster som ger bra effekter. Väljer man Energifönster får man bättre isolerade fönster. Gillar man inte att tvätta fönster, eller om fastigheten ligger nära motorväg som kan medföra att de blir extra mycket smutsiga, kan man välja fönster som är preparerade med en hinna som gör att smutsen inte fastnar så lätt på utsidan. När det sedan regnar, ramlar det som ändå har fastnat, bort. Man kan välja att byta fönster med bullerskydd, sover man på natten och har flera pubar runt hörnet kan det vara bra med bullerskydd mot alla som ska rumla runt nattetid. Då slipper man det värsta bullret.

Vad man kan göra innan fönsterbyte

Det bästa är om fastighetsägaren kan förbereda dem som bor i bostäderna, eller hyr lokalerna att man ska byta fönster. Då brukar det inte bli lika mycket klagomål, då det blir ganska stökigt att byta fönster. Byggarna behöver bygga stora byggställningar. De behöver sannolikt tillgång till lägenheterna och lokalerna för att kunna byta fönster. De som bor där eller hyr lokalerna kan plocka bort allt som står på fönsterkarmar och gardiner, persienner eller annat i fönstrens omedelbara närhet så att inte de som byter fönster behöver slå sönder saker, eller böka runt i andras personliga ägodelar.

Så går det till byta fönster

Sedan blir det en del buller och aktivitet, när hantverkarna ska byta fönster. Det blir en del spring och de flesta hantverkare börjar arbetet tidigt på morgnarna. Det kan upplevas störande för dem som bor i bostäderna eller arbetar i lokalerna. Att förbereda dem är det bästa och tala om för dem hur länge man tror att det ska pågå. Information till dem som det berör brukar vara det bästa sättet att slippa klagomål och irritation. Här kan du läsa mer om leverantör som byter fönster: https://www.bytafönster.biz.

26 Jul 2019

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?