När du behöver detaljerad information om marken

När man bygger är det viktigt att ha kontrollen över tomten som man ska bygga på. Hur ser jorden ut, långt ner i marken? Speciellt nu under vintrarna när man inte kan gräva så bra, kan man utföra inmätningar av marken som talar om exakt det som du som fastighetsägare bör veta och känna till om marken som du ska bygga på.

Vad är en inmätning?

Genom att lägga ut punkter och mäta marken i förhållande till ett slags refgerenssystem kan man ta reda på hur marken är, om den eventuellt (med störst sannolikhet) kommer att röar på sig och hur det i så fall kommer att förändras. Detta är spciellt viktigt när man ska planera ett bygge, eller om man ska arbeta med marken på annat sätt, bygga vägar, bygga trädgård, dela av tomter och uppföra fastigheter och liknande. Man kan även behöva göra inmätningar när man ska lägga nät, ledningar eller fiber i marken. Då behöver man veta på förhand hur marken ser ut, djupt nere innan man planerar för det praktiska utförandet av att lägga ner rör och liknande i marken. Man vill inte få negativa överraskningar när man sätter igång stora och resurskrävande projekt som har med marken att göra.

Måste göras av specialister

Detta arbete kan inte utföras av vem som helst, utan behöver utföras av specialister som vet vad de gör. Som fastighetsägare eller som byggherre bör man alltså vända sig till markingenjörer som kan göra de inmätningar av marken. De har den speciella utrustning som krävs för att ta reda på information om själva marken och hur det ser ut. Genom att göra på detta sätt, får ägarna och byggherrarna nödvändig information om marken, både beständighet,  beständighet och kvalitet av marken. Man bör anlita erfarna ingenjörer som kan förstå de data som kommer ut inmätningen och som kan avgöra vilka åtgärder man bör vidta när man sedan har den rätta informationen. 

Vad man kan göra med informationen

Med informationen som man får ur inmätningen känner man till exempel till hur vatten rör sig i marken, många gånger behöver man känna till vattnets riktning när det rinner. Man bör veta hur marken kommer att röra sig i framtiden, när man sedan bygger en fastighet på den, kan man förekomma de framtida rörelserna på rätt sätt. På basis av resultatet vid en inmätning kan man sedan göra en 2D eller 3D modell av marken och hur den kommer att röra sig, hur vattnet kommer att rinna och en prognos av rörelser och liknande kommande händelser.

6 Feb 2019

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?