När du behöver en expert på brandförebyggande konstruktioner

Behöver du någon som kan bränder på sina fem fingrar? Alla som arbetar med byggen bör alltid tänka på säkerhet. Inte bara för dem som arbetar med själva bygget, utan man bör även tänka på de boendes säkerhet i byggnaden efter att bygget är klart. Det gäller både i konstruktion och materialval. Det finns nämligen brandsäkra material både vad gäller målarfärg, isoleringsmaterial och andra saker när det kommer till att bygga hus och lägenheter. En eld kan sprida sig så lätt. Ändå har vi i våra moderna bostäder, många förebyggande konstruktioner som ska hindra en brand från att antändas. 

Elektronik och bränder

Elektronik sägs ligga bakom många bränder, när man använder elektriska saker blir de ofta varma; datorn blir varm när du använder den, därför har den en inbyggd fläkt som kyler ner den. Även TV:n kan bli varm efter lång tids användning, liksom elektroniken i köket, vars uppgift är att bli varm och het. Även kyl och frys kan börja brinna. Det som kan mata värmen så att en eld uppstår är ofta kombinationen av värmen från de elektriska apparaterna och damm. Därför ska man inte ha en dator i eller under sängen, liksom en mobil, som står på laddning.

Materialval

Det finns byggnadsmaterial som har komponenter i sig som inte är särskilt lättantändliga. Man kan till exempel måla med brandskyddande målarfärg, man kan isolera med brandskyddande isoleringsmaterial. Man kan tapetsera med brandskyddande tapeter. En eld behöver syre och material som antänds för att leva vidare när den väl har tänts. Får den både syre och material växer den otroligt snabbt. Det kan gå på några sekunder.

Isolering

På samma sätt som man inte matar elden med syre (genom att täta så att det inte finns spridningsrisk) eller med antändligt material (genom att använda brandskyddande målarfärg och brandskyddande tapeter) kan man alltså isolera en eld. En eld konsumerar syre väldigt snabbt. Den behöver hela tiden mer syre för att leva vidare. Så snart elden har slut på syre, dör den. Det är därför mycket viktigt att isolera en eld så att den inte kan få mer syre. 

Anlita experter på brandsäkra byggmaterial

Så när det är dags att bygga eller renovera är det stor idé att anlita experter på brandsäkra material och hur man konstruerar brandsäkert. De arbetar i Stockholm med brandtätningar i Stockholm och är experter på brandsäkerhet, brandisolering, brandtätning, brandskyddsinklädnad, brandmålning och brandtapetsering. Läs mer om brandtätning i Stockholm på: http://www.brandtätningstockholm.se.

20 Sep 2018

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?