När du behöver en låssmed

Låssmed är ett gammalt yrke med stora anor. Sedan urminnes tider har låssmeder rykt ut och hjälpt människor som låst sig ut och inte kommer in. Med hjälp av sina specialverktyg och stora erfarenhet kan låssmeden ta sig in överallt, oftast utan att skada låset.

Det är fortfarande något som låssmederna får göra i dagens samhälle, men de har många flera arbetsuppgifter. Vanliga arbetsuppgifter är att efter besiktning installera nya och säkra låssystem men även reparationer av befintligt låssystem som blivit slitet och kopiering av nycklar. 

Byten av lås

När låsen i bostaden eller på företaget är bristfälliga behöver man omgående kontakta en låssmed och få hjälp med att öka säkerheten. Detta är även viktigt för att försäkringen ska gälla. Föräskringsbolagen är noga med att det måste finnas säkra lås om man ska kunna få tillbaka pengar på försäkringen om olyckan är framme.

Ibland räcker det med service och reparation av låset och det är inte så dyrt, i andra fall behöver man byta ut hela låssystemet.

Säkerhetsutvärdering

Det rekommenderas att låta en låssmed gå igenom befintliga lås- och låsanordningar. Då kan man snabbt se vilka fler och brister som finns och dessa på olika sätt kan åtgärdas på bästa sätt. I låssystemet i gott skick så kan det räcka med mindre reparationer och service för att öka säkerheten. Det är också klokt i att se över andra platser där det går att ta sig in, det kan till exempel vara sidoingångar eller fönster på markplan. Det finns idag många varianter av effektiva fönsterlås.

Moderna låssystem

Många företag och organisationer, men även privatbostäder, går i alla högre grad över till nyckelfria låssystem. När många människor vistas i lokaler dagligen är det betydligt säkrare och smidigare att gå över till elektroniska låssystem. Det medför stora problem med traditionella lås med nyckel när dessa försvinner. Egentligen ska man ju byta ut hela låssystemet när en eller flera nycklar försvinner för att bibehålla tryggheten och säkerheten. Det blir annars problem med fösäkringen om det efter ett inbrott visar sig att nycklar är på drift.

Många fördelar med elektroniskt låssystem

När man går över till ett nyckelfritt elektroniskt låssystem slipper man för det första problemet med borttappade nycklar. Man instalerar ett kodlås med tillhörande dosa där man slår in sin personliga kod eller använder plastbricka för upplåsning. Man får fullständig kontroll över in- och utpasserande eftersom alla har sin personliga kod eller bricka. När plastbrickan försvunnit är det enkelt att spärra den centralt. Man kan se exakt när och vilka som kommer och går. 

14 Oct 2019

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?