När du behöver garagestädning

Våra garage utsätts dagligen för hård påfrestning av avgaser och annan smuts från väder och vind som alla bilar och andra fordon drar in. Det är lätt att brunnar täpps igen och kan skapa probelm i form av översvämning vilket är dyrt och krångligt att åtgärda. Regnvatten, snöslask och avgaser gör snabbt ett garage ofräscht och smutsigt. Det blir även dålig lukt när man inte städar sitt garaget med jämna mellanrum. 

Dåligt skötta p-hus skapar otrygghet kan till och med skrämma bort kunder eller hyresgäster. Det är viktigt att hålla efter garage för att de ska hålla länge och inte skapa problem med översvämmade brunnar. Det kan också bli olyckor om lösa föremål finns i vägbanan. Det är också viktigt att vägskyltar och annan information är tydlig.

Hur underhåller man ett garage?

När man anlitar städhjälp i garage och p-hus görs en grundlig genomgång av alla ytor. Golvet rengörs noggrant med moderna och effektiva maskiner i form av våtsugning eller skurning. 

Allt löst skräp plockas upp och papperskorgar och man ser även över belysningen så det är fungerande. Eventuella pelare och rengörs och väggar och skyltar rengörs. Man ser över helheten så allt är snyggt och prydligt. Det höjer kundernas trygghet och helhetsupplvevelse. Eftersom det ofta kostar pengar att parkera är det viktigt att garaget fungerar och är fräscht.

Slarva inte med städningen

Det är också viktigt att städa tak, armaturer, ventilationstrummor med mera. Det finns ofta hissar och trappor i paerkingsgarage som också måste underhållas noggrant. 

Man behöver tvätta kanter, fläcka av väggar, rengöra dörrar, trapphus och hissar. Kontakt flera aktörer och jämför deras priser för att få bästa pris och service. Sedan får man ett skräddarsytt avtal med fasta städdagar efter schema. Garagestädning är något alla fastighetsägare måste ha för allas trivsel och trygghet. 

Parkeringsplatser utomhus

Även parkeringar utomhus måste underhållas noggrant. Skräpiga och smutsiga parkeringplatser vid till exempel köpcentrum kan göra att folk väljer ett annat alternativ. Det är ofta avgiftsbelagda p-platser och garage som ger stora inkomster så det är viktigt att vara noga med städningen. På vintertid måste man vara noga med snöröjningen för att det det ska gå att parkera på korrekt sätt. Efter vintern måste all vägsand, grenar och skärp avlägsnas. Det är viktigt att alla p-rutor är fria från skräp och smuts så man kan tryggt kan ställa bilen där.

När du behöver kontinuerlig städning av p-hus, stora garage eller industrilokaler kan du läsa mer och boka här: www.garagestädningstockholm.se.

14 Jun 2019

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?