När du behöver stambyte i Stockholm

Bor du i Stockholm och är fastighetsägare? Då vet du att det ständigt finns nya saker som behöver åtgärdas i fastigheten i Stockholm. Är det inte dropp på taket, snö som ska skottas, kranar som läcker eller element som är kalla är det något annat som måste åtgärdas. För många fastighetsägare är det ett heltidsarbete bara att förvalta och ta hand om fastigheten. Här går vi igenom vad som kan vara aktuellt, särskilt nu under våren, för att preparera fastigheten så den är klar inför semestrar och sommar.

1. Kontrollera taket

Efgter vintern kan taket vara slitet. Snö kan efter mågna månader bli tungt, har man inte sett till att snön har skottats ner, kan snön göra att taket inte är lika intakt längre. Här gäller det också att kontrollera så att inte hängrännor och stuprännor är fulla med smuts. Är så fallet innebär det att vattnet inte rinner ner och kan orsaka stopp i rännorna. Det kan innebära att vatten samlas på taket eller rinner över på fasaden. Sådant är inte bra, det bästa är om vattnet kan rinna ner i rännorna på rätt sätt.

2. Kontrollera isolering i fönster

Man bör kontrollera isoleringen i fönster. Fönster är också liksom fasaden utsatta för väder och vind och isoleringen börjar ge med sig efter ngåra års slitningar. Då kan man behvöa byt< ut isoleringen och se till så att fönster har fått ny isolering inför nästa vinter.

3. Kontrollera stammarna

Man bör alltid kontrollera stammarna och se hur de ser ut inuti. Många fastighetsägare har blivit överraskade över vad de har hittat inuti stammarna; rötter, råttor, fettklumpar och mycket skräp. Då är det mcyekt viktigt att rensa stammarna och täppa till om det har hål, eller förslitningar. Annars riskerar man att få skador på fastigheten och få stora vatten- och fuktskador som tar oierhörda resurser i anspråk. Klicka här om du letar VVS-företag för ett stambyte i Stockholm: https://www.stambytenstockholm.se.

4. Ordna trädgård eller innergård

Hur ser yträdgården ut? är den i ordningsställd inför utevistelse utomhus under sommaren? Hur ser buskar, träd och gräsmatta ut? Finsn det behov av att förnya utemöblerna? Vill man göra det mysigare utomhus kan man alltid ta ut nya kuddar, filtar och bordsdukar som passar för utevistelse. Är trädgården anpassad för umgänge i den? Är grillen framtagen? Annars är det dags att damma av grillen och anpassa altan och balkong för sommaren. 

17 May 2019

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?