När du vill ha isolering i Uppsala

Är det dags att bygga eller renovera i fastighet i Uppsala? Precis som grannstaden Stockholm, lider Uppsala av bostadsbrist, i alla fall uppmärksammas detta vid varje terminsbörjan när halva landets studenter strömmar till studierorterna och en hel del ska studera vid Uppsalas universitet. Då är det läge att bygga fastigheter i Uppsala – om man har möjligheten till det.

För många är det mycket viktigt att alltid arbeta med naturliga material, då vi tenderar att må så mycket bättre med material som kommer från naturen, i stället för plastmaterial som inte på något sätt är "naturliga". Då kan man antingen arbeta med trämaterial, betong, tegel, puts och rapp och stål. Till isolering i Uppsala tänker man sig isoleringsmaterial som antingen kommer från skogen; träfibrer, sågspån eller cellulosa, eller stenmaterial såsom sten- eller glasull.

Bygga med naturriktiga metoder och material

Väljer man naturliga material kan man till exempel välja isoleringsmassa, som man lägger in i luftspalt i väggen eller på vinden. Man kan även använda isoleringsskivor som man lägger in i luftspalt i väggar och på vinden. Materialet är preparerat med brandskyddande medel. Dessutom måste man bygga med luftspärr så att materialet kan "andas". Om inte kan materialet blir dåligt och mögla. Därför är det många som hellre vill använda plast i isolering, då man tänker att det inte blir dåligt och heller inte behöver "andas" men de tänker inte på att plasten gör så att hela huset kan bli dåligt om man inte bygger med luftspalt och luftspärr så att huset i sig inte blir sjukt av fukt.

Naturliga material bättre för människan

Orsaken till att det är bättre att arbeta med naturliga material är därför att det är bättre för människors hälsa. Vi människor hör ju ihop med naturen och mår därför bättre av alla naturliga material, än med plaster som inte har någon plats i naturen, som varken återskapas, eller bryts ner. Så när man ska bygga med naturliga material, behöver man anlita byggare som kan hantera det materialet och som vet hur man får det att "andas" och hur man isolerar med det naturliga materialet. Oftast var det hantverk som man en gång förde vidare från generation till nästa generation, men som med de moderna materialen glömde bort hur man bygger och hanterar det naturliga materialet. Själva materialet hjälper sedan till så att huset håller för en längre tid. Många har återgått till att använda enbart naturliga material och har återvänt till det gamla sättet att bygga.

18 Nov 2019

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?