När du vill riva fastigheter

Som fastighetsägare, försöker man som oftast förmera kapitalet och få det att växa. Då kan man behöva riva ner hus och sedan bygga upp nytt. Det är ingen liten sak att riva hus. Snarare tvärtom. Då kan man behöva anlita särskilda rivningsbolag som kommer och river ner huset på rätt sätt. Här behöver man en hel maskinpark för en husrivning. Maskiner som särskilda återvinnings- och rivningsverktyg, hydraulhammare, krossar och siktar, käftkrossar, skrotsaxar, hammarkvarnar och olika slags krossar. Det är inte alla byggfirmor som har tillgång till den slags maskinparken.

Rivningsfirma tar även hand om avfall

Ett seriöst rivningsföretag tar också hand om allt avfall och ser till att återvinna det som går att återvinna, och vet hur man hanterar avfallet på rätt sätt. Man bör dessutom se upp med material som kan vara giftiga och hur man skyddar personalen på rätt sätt. Framför allt om man river äldre hus kan det finnas både radon och asbest i delar av huset som man river. Då gäller det att personalen känner igen både asbesten och det material som det kan finnas radon i. Och även hur man hanterar det så att inte giftet sprids på felaktigt sätt, utan som tar hand om det på rätt sätt.

Så går det till riva hus

  • Besiktning innan man river hus

Om man anlitar en rivningsfirma som kommer och river ner den fastighet som man önskar, kommer personalen ut och gör en första besiktning innan man börjar riva.

  • Noggrann planering innan start

Arbetet måste planeras noga innan man börjar. Man bör veta om det finns gifter i konstruktionen och kan göra sådan förberedelser som krävs för att hantera det på rätt sätt. De kan också planera för att undvika risker i arbetet. Av de rätta erfarenheterna känner de till hur det bör gå till när man river hus.

  • Själva rivningen inleds

Sedan när man har planerat och förberett för rivningen av huset, påbörjas själva rivningen. Beroende på hur stort huset är, tar det olika lång tid för huset att rivas ner. Man kör alla maskiner till platsen som huset ska rivas på. Sedan river man bit för bit så att allt går så smärtfritt som möjligt.

  • Sortering och återvinning

Sedan sorterar man allt material och kör det som går att återvinnas till företag som arbetar med återvinning. Det är ingen idé att bara slänga allt i stora högar. Det måste återvinnas på bästa sätt. Man ser till att forsla bort allt material. Bara det i sig är nog så stort arbete och viktigt.

15 Sep 2019

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?