När gjorde du en OVK-besiktning senast?

Du vet väl om att som fastighetsägare har man ett särskilt ansvar för både hus och människors hälsa vad gäller inomhusluften. Ska den vara riktigt bra, så gäller det att alla ventilerna är i skick och fungerar som de ska. Inomhusluften bör hela tiden bytas ut mot bättre och mer syrerik luft. Ska det ske så måste det finnas aktiva ventiler som byter ut inomhusluft och aktivt suger in utomhusluft. 

Inte så konstigt då att hela 30 procent av inomhusluften och framför allt värmen inomhus åker ut med ventilerna. Så ska man behålla inomhusluften men en frisk sådan, bör man installera FTX-ventiler som värmer upp luften som kommer in utifrån. Endast på så sätt kan man bevara inomhusvärmen men med syrerik luft.

Det bästa du själv kan göra är att se till så att ventilerna är rena. De kan behöva dammsugas minst en gång i veckan. När du har fått bort allt damm och dammsugit dem, kan du ta en fuktad trasa, med lite rengöringsmedel på och rengöra ventilerna. Då vet du att luften som går genom ventilerna är ren. Glöm heller inte att rengöra köksfläktens filter, när du ändå är i gång med rengöring.

När man hyr ut lokaler

Hyr man ut sina lokaler är man ändå ansvarig för att luften är tillräckligt bra för att människor ska kunna vistas i dem. Då måste man se till att det görs en OVK-besiktning vart tredje år. Det bästa man kan göra då är att ta kontakt med kommunen där man bor. De kan då sända ut besiktningsmän som har fått den rätta utbildningen när det kommer till att besiktiga ventiler. Vill man inte göra det, kan man själv ta kontakt med en firma som erbjuder detta. Man kan då till exempel googla "OVK-besiktning Dalarna" om det är där som man behöver få en OVK-besiktning.

Detta ska göras vart tredje år

Ska ventilerna verkligen fungera som det är tänkt att de ska, så måste man göra detta minst vart tredje år. Det är ju så viktigt att ventilerna fungerar som de ska. OVK-besiktningsmän är själva utbildade VVS-montörer som själva arbetar med ventiler och vet hur de ska fungera. De har då fått utbildning i OVK-besiktning och vet vad de ska titta efter för att ta reda på att de fungerar som det är tänkt att de ska. Det är mycket viktigt att det görs av fackmannamässiga besiktningsmän så att man som fastighetsägare vet att inomhusluften är tillräckligt bra. Läs mer om OVK-besiktningar här: ovkbesiktningdalarna.se.

28 Jan 2020

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?