Marksanering sker för allas skull

Det fanns ett program för barn som gick för en herrans massa år sedan; programmet i fråga hette Tippen och gick på det stora hela ut på att lära barn och ungdomar vikten av att tänka på miljön. De hade en fras som avslutade varje program och som löd: Ingenting försvinner – allt finns kvar. 

Den frasen kan man ha i beaktning även idag. Ser man till hur vi idag får sota för tidigare generationers synder så blir det extra tydligt. Förr så hade man – till dessa generationers försvar – inte samma tanke på miljön, man visste inte vad som var farligt och man kunde hantera ämnen, metaller och annat på ett allt annat än varsamt sätt – utan några som helt repressalier från staten. Inte sällan innebar det att man grävde ner giftigt avfall, metaller och andra farliga ämnen i jorden. Detta i kombination med att andra föroreningar – avgaser från bilar, fabriker och annat – också hamnar i jorden gör att det kan uppkomma problem vid planerade byggnationer – både för privatpersoner och för större byggentreprenörer. Detta då marken där man planerat att bygga kan vara så pass förorenad att den utgör en hälsofara och att folk som ska bo i området riskerar att fara illa. 

Lyckligtvis så kan man komma till bukt med en förorenad mark och detta sker genom en marksanering. En marksanering innebär att man – genom lämplig metod; beroende på vilket giftigt ämne som finns, i vilken omfattning samt vilka geologiska förutsättningar som finns – renar marken och gör den bebyggerlig. Fortsätt läsa mer här om marksanering genom att klicka på denna länk.

Anlita rätt företag för en marksanering

Det första steget är således att ta reda på om marken är kontaminerad av något giftig ämne eller metall. Detta sker genom en provtagning. Vi skulle här rekommendera att man anlitar samma företag både för en provtagning och för den eventuella marksanering som kommer att krävas då proverna analyserats. 

I vissa fall kan det finnas ledtrådar och uppenbara indikationer på att en marksanering kommer att krävas. Äger du mark – och planerar att bygga – i närheten av exempelvis ett industriområde så är det också troligt att en marksanering kommer att krävas. Här kan du på ett tidigt stadie börja sondera terrängen kring vilka företag som erbjuder tjänsten marksanering – samt vilka metoder man använder sig. 

Men, i många fall så kommer beskedet som en chock för många markägare – man hade ingen aning om att jorden var förgiftad. Det gör att man kan kan få problem på halsen. Skulle någon bli sjuk i framtiden och där jorden ligger bakom – genom de giftiga ämnen som finns i den – så kan man tvingas genomföra en marksanering i efterhand; något som blir mycket dyrare då byggnader redan är resta och där företaget man anlitar ofta måste använda sig av andra – mer krävande och kostsamma – metoder än exempelvis deponering eller biologisk marksanering. 

Därför är det alltid en god idé att undersöka marken innan man bygger nytt. Det kan, helt enkelt, spara in mycket pengar och – naturligtvis – skapa en säker plats där folk i framtiden kan bo utan risk för sin hälsa. 

24 Jan 2018

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?