Om konsten att välja industrigolv

Olika krav kan ställas på industrigolv, beroende på vilken industri de ska användas i. Tung utrustning, högt slitage och krav på rengöring ska tas i beaktande.

Den som driver en industri har mycket att tänka på. Inte minst behöver man ha lokaler som är väl anpassade för ändamålet. Det gäller självklart att se till att man har den försörjning man behöver av el, vatten, tryckluft och vakuum. Ventilation är också ofta viktigt att tänka på för att arbetsplatsen ska vara säker och trivsam för personalen.

En sak som kanske inte är det första man tänker på, är vilka golv det finns i lokalerna. Om man tar över befintliga lokaler där det har bedrivits industriell verksamhet förut, tror man gärna att golven även kommer att fungera för ens egen verksamhet. Men, det är faktiskt skillnad på industrigolv och industrigolv.

Vad kommer ditt industrigolv att utsättas för?

Behoven för golvens utformning beror naturligtvis på vilken typ av industri det handlar om. Kanske har man mycket tung utrustning och då måste golven såklart tåla vikten av dessa. För ett annat företag är kanske det viktigaste att golvet har hög slitstyrka. Det kan till exempel bero på att man kör mycket med truckar eller andra maskiner.

För livsmedelsproducerande industrier finns ytterligare behov. Kraven på hygien är höga. Därför måste golven vara både lättstädade och kunna tåla kraftiga rengöringsmedel. Så, se över ditt golv. Oavsett hur dina behov ser ut kan du hitta ett företag att anlita för att lägga just det golv som bäst passar för förutsättningarna i din industri.

14 Jul 2022

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?