Önskar du extra värmekälla i bostaden?

Önskar du dig en extra värmekälla? Den som har läst pamfletten "Om kriget eller katstrofen kommer" som myndigheterna sände till alla hushåll i Sverige, så bör alla förbereda sig för en möjlig katatrof eller till och med krig och ska kunna vara självförsörjande i minst en vecka. Man bör kunna förvara mat och vatten, plus hur man kan hålla sig varm ifall hela samhället stannar av, för en vecka.

Till det krävs att man har en extra värmekälla i sin bostad, och vad kan vara bättre än att ha en kamin som man enkelt kan tända ifall elen eller värmen på något sätt skulle utebli. I övrigt är det bra om alla började göra sig oberoende av andra människor eller företag för att kunna klara uppehället. Ju fler människor som är självständiga, desto starkare samhälle får man.

Alla borde bli mer självständiga

De flesta borde försöka bli alltmer självständiga och vara beredda att klara sig själv. Det kan handla om att förvara egen mat, kunna få tag i vatten utan el, kanske till och med kunna odla sin egen mat. Det sägs att vi lever på ett ohållbart sätt just nu, och att vi borde ställa om till ett liv som är mer miljövänligt. Tänker man en smula på sådant, kanske vi alla borde återgå till ett bondesamhälle, där alla odlade själva, höll sig med djur som kunde förse människorna med mat, ull som man gjorde kläder av och annat som gjorde dem självständiga och oberoende av andra för sitt livsuppehälle.

Att installera en kamin

Det är inte svårt att installera en kamin. Det gäller att man får tag i en bra leverantör av kaminer. Är det så att man behöver en kamin i Uppsala, så googlar man "kaminer Uppsala" och tar kontakt med någon av dem. Sedan kan man jämföra de olika leverantörerna och de kaminer som de kan erbjuda. Till sist så väljer man den som är bäst. Har man ingen skorsten så kan de komma och bygga en sådan i ditt hus. Har man redan en skortsten, kan de komma ut och inspektera den, och renovera den om det behövs. Är den gammal och det är länge sedan som den användes kan man behöva täta skorstenen och se till så att den fungerar som den ska.

Mura en egen kamin på plats

Vill man kan man alltid mura en plats och eldhärd som smälter snyggt in i rummet. En kamin är bättre än en öppen eld. Den öppna spisen gör att den mesta värmen endast åker ut genom skorstenen. Därför är en kamin bättre som ser till att rummet värms upp på ett effektivt sätt.

18 Feb 2020

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?