PVC-fönster är ett bra alternativ

En ytterst kostsam historia för en husägare är när fönstren spelat ut sin rätt och man därmed måste ersätta dessa med nya. Detta då man – rent ekonomiskt – dessutom inte har något val; fönster är nämligen en stor bidragande orsak till att många husägare har för hög energiräkning. Ett faktum som kan förklaras genom en enkel formel där den varma luften inifrån sipprar ut samtidigt som kall luft kommer in. En ohållbar situation både ekonomisk och naturligtvis levnadsmässigt då detta påverkar klimatet inomhus negativt.

Ett fönsterbyte är dock en kostnad som kan skena iväg – naturligtvis på hur stort hus man har samt vilken hjälp man tar vid bytet. En del klarar av att genomföra ett fönsterbyte på egen hand medan andra anlitar en snickare och en glasmästare och det sistnämnda är naturligtvis dyrare (även om tjänsten i sig är avdragsgill).

Då det sedan kommer till själva fönstren så har man dock som husägare fler alternativ och kan på ett annat sätt anpassa fönstren efter sin egen plånbok. Något som leder oss på det billigaste fönstret på marknaden och den modell vi ska tittat lite närmare på: nämligen PVC Fönster. Just PVC fönster har inte världens bästa rykte och om vi snabbt radar upp tre punkter som anledning – och tre stycken motsvar! - till detta så ser de ut enligt följande:

  • Håller inte. Man anser att PVC fönster inte klarar av vårt nordiska klimat. Här finns det dock ingen anledningen till oro längre; dagens PVC fönster är gjorda i Sverige och de är testade och anpassade efter våra vintrar. Kolla med återförsäljaren om vart dina PVC fönster är gjorda innan du köper.
  • Plastigt intryck. Fönster i trä, lämpligen furu, är snyggare och lättare att anpassa till det genomsnittliga huset. Här har PVC fönster utvecklats och man får naturligtvis inte samma känsla som vid trä, men man kan idag välja PVC fönster i betydligt fler färger och de har – helt enkelt – blivit snyggare än vad de var förr. Hustyp avgör också här – ett nytt arkitektritat hus har ofta PVC fönster medan de normala trähusen ofta har träfönster som lösning.
  • Miljöfarliga. Visst, PVC fönster ger en sämre miljöpåverkan under själva tillverkningsprocessen och Polyvinylklorid är ett ämne som inte är bra för naturen. Dock – hur ser det ut då du rengör dina vanliga träfönster? Även där påverkas miljön och detta varje år. PVC fönster behöver knappt underhållas och man slipper i och med detta hålla på med färg, lacknafta och andra ämnen som är farliga för miljön.
23 Jul 2017

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?