Regelbunden renovering ökar värdet

De flesta som någonsin har tittat på lägenheter eller hus för eventuella köp vet att renoverade lägenheter och hus ger fler spekulanter. Ganska givet, vem vill flytta in i ett smutsigt och slitet hus? Vem vill ha gammaldags tapeter och rumslösningar? Om det inte är så att någon som är intresserad av byggnadsvård vill flytta in och bevara ett hus som är byggt i en viss stil och är trogen det år som huset eller bostaden byggdes i.

Renoveringen höjer värdet på fastigheten

Alla andra är mer villiga att flytta in i rena och renoverade bostäder. Som fastighetsägare är det rena rama investeringen att då och då låta renovera sitt bestånd. Att låta fastigheten förfalla sänker definitivt värdet på fastigheten. Det blir svårare att locka till sig hyresgäster och det blir svårt att höja hyran på bostäderna.

En negativ spiral

Tyvärr är det flesta fastighetsägare inte villiga att satsa kapital på att renovera fastighetens lägenheter. Med den följden att hyresgästområden förfaller. De hyresgäster som har råd med bättre bostäder flyttar. Kvar blir de hyresgäster som antingen får bostadsbidrag för att kunna bo kvar. Klientelet blir sämre, området får ett sämre rykte och fastigheten sjunker ännu mer i värde. Det blir en negativ spiral, som endast fastighetsägaren kan ändra på. Så vad skulle en fastighetsägare kunna göra för att höja värdet på fastigheten?

1. Renovera kök och badrum

Ett enkelt sätt att höja bostädernas värde är att låta renovera både kök och badrum. Köket och badrummet är det som avgör standarden på en bostad. Ju nyare vitvaror desto högre standard i köket. Även när det kommer till badrummen är nya tvättställ, badkar och blandare sådant som enkelt höjer värdet. Även kökets och badrummets ytor bör renoveras.

2. Renovera trapphuset

Ett trapphus som är slitet och smutsigt ger ett dåligt intryck på hyresgäster och besökare i fastigheten. Trapphusets standard vittnar till stor del om fastighetens värde. Att låta renovera trapphuset är ett enkelt ingrepp för att göra hela huset mer attraktivt.

3. Renovera fasaden

Här är det på samma sätt som att låta renovera trapphuset. En renoverad fasad ger ett bättre intryck både på hyresgästerna som besökare. En renoverad fasad lockar till sig nya hyresgäster. Att  ha tomma hyresbostäder är det sämsta för en fastighetsägare.

4. Göra om området runt fastigheten

Området kring fastigheten är viktigare än man kan tro. Det är viktigt som fastighetsägare att visa hyresgästerna att man tänker på dem. Det ger ett stort mervärde att hyresgästerna ges möjlighet att använda och rätt utnyttja området kring fastigheten och ha planteringar som förbättrar fastighetens utseende.

Här kan du läsa mer om renoveringar; www.stockholmsnickare.nu.

17 Jan 2018

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?