Renovera tak på flerbostadshus

Som fastighetsägare är man skyldig att se till att huset underhålls ordentligt. Oavsett vem som sköter den tekniska förvaltningen så är det alltid fastighetsägarens ansvar att se till att huset är säkert och i så bra skick som det kan vara med tanke på dess ålder. I Stockholm har vi generellt en väldigt hög standard på våra flerfamiljshus. Det gäller inte minst i innerstaden, där husen i alla tider blivit skötta på ett exemplariskt sätt tack vare ansvarstagande fastighetsägare och bra detaljplaner.

Takunderhåll viktigt vid fastighetsskötsel

Det är mycket som måste kontrolleras och underhållas på ett flerbostadshus. Ett av de viktigaste områdena är taket. Stockholm är berömt för sina vackra tegel- och plåttak, och som fastighetsägare vill man förstås skydda byggnaden med ett ordentligt skalskydd. Ett tak utsätts året om för väder och vind, och blir det dåligt underhållet dröjer det inte länge innan det uppstår skador.

Men hur välskött ett tak är kommer det ändå en dag när taket måste bytas ut. Då gäller det att hitta en bra takläggare i Stockholm som kan ta stora entreprenader. Ett takbyte på ett flerbostadshus i Stockholms innerstad är inget litet projekt.

Hur går en takrenovering till?

En takrenovering är ett stort projekt, men nödvändigt för att säkerställa ett fortsatt bra skalskydd på huset och skydda de som bor i det. När man renoverar ett tak är det oftast främst de undre takmaterialen som behöver bytas ut, själva teglet och takplåten har generellt en betydligt högre livslängd. Dessutom vill ju i så stor utsträckning som möjligt bevara huset originalutseende, något som kan vara svårt att göra med ett nytt yttertak. Därför är det inte ovanligt att man varsamt avlägsnar yttertaket, kanske renoverar det och sedan lägger tillbaka det när undertaket bytts ut.

Hitta rätt takläggare i Stockholm

Att hitta en bra takläggare i Stockholm som kan renovera ett större tak i innerstan är vanligtvis inte så svårt. Stockholm har många större takläggarfirmor som har både kompetens och tillräckligt med mankraft för att ta hand om en större takrenovering. Men det är alltid bra att kontakta så många firmor som möjligt och begära in offerter för att jämföra priser och andra för- och nackdelar. En takrenovering är ett dyrt projekt och som fastighetsägare vill man så klart att den ska bli så väl utförd som möjligt. 

Noggrann inspektion av taket

Innan takläggaren kan börja renovera taket är det viktigt att det inspekteras in i minsta detalj för att utröna hur stort renoveringsbehovet är. Räcker det att byta ut undertaket, eller behöver takteglet också bytas ut. Kanske räcker det att byta ut enstaka trasiga pannor. Om undertaket länge varit i dåligt skick kan det hända att huset fått fuktskador på vinden, då måste även den renoveras.

När takläggaren skaffat sig en god uppfattning om takets skick kan en plan för renoveringen upprättas och arbetet sätta igång.

Kan hyrorna höjas efter takrenovering?

Som fastighetsvärd har man rätt att göra en höjning för att kompensera för kostnaderna för en takrenovering, men det ska vara en rimlig höjning. En takrenovering ger egentligen inget mervärde för hyresgästerna, utan är en del av husets långsiktiga underhåll, för vilket du ansvarar som fastighetsägare.

Informera hyresgästerna

Innan renoveringen sätter igång måste du i god tid informera dina hyresgäster, både om takrenoveringen och om en eventuell hyreshöjning. Vanligtvis brukar hyresgäster inte motsätta sig en mindre hyreshöjning, om den motiveras med en bra åtgärd som gagnar deras boende, vilket väl en takrenovering får anses göra.

27 Mar 2019

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?