Renovera taket regelbundet!

Vi kan inte nog påpeka det viktiga att alltid se över sitt tak. Det är ju taket som tar emot allt av nederbörd, av väder och vind. Det är taket som ska bära och skydda villan. Med tanke på allt det som taket ska klara av är det mycket viktigt att man renoverar och lagar taket regelbundet. Det måste göras, helst varje vinter, höst och vår. Och där emellan bör man som villaägare gå upp på taket och se över det. Det är även viktigt att gå upp på vinden och syna undertaket och materialet under yttertaket. 

Se över taket regelbundet innan det skadas

Taket är så pass känsligt att försäkringbolagen inte vill betala ut ersättning för dropp från taket. Därför är det alltid upp till villaägaren själv att hålla kollen på hur taket mår, om materialet håller för en säsong till, och att renovera och laga tak som är slitna. Alltför många väntar för länge på att renovera taket, om det sker, hinner vattnet tränga ner i väggar och innertak och skapa stora skador. Om så sker, krävs det alltid att man river ut det som är skadat och torkar ut materialet. Sedan måste man ersätta det skadade materialet. Allt sådant kräver stora resurser i anspråk.

Då är det faktiskt billigare att förekomma än att förekommas när det kommer till tak och renoveringar av tak. Hur länge tak håller beror på materialet som man har lagat taket av. Det kan vara allt från tegeltak, som ju egentligen håller tills det påverkas av nerfallna grenar, eller något hårt material. På samma sätt är det om taket till exempel är gjrot av betong. Är taket gjort av plåt, håller det i cirka 50-60 år. Är det av papp, bör man alltid ersätta det med nytt material vart 20:e år. Så beroende på materialet, bör man alltid renovera det regelbundet.

Se över underlaget, läkt och takstolar

Det är kanske inte så ofta man lägger om taket med nytt material, under sin livstid, om det inte är så att taket är lagt med papptak. Men i övrigt, händer det alltså inte så ofta att taket behöver lagas. Däremot bör du alltid se över underlaget, över takstolar och läkten. Det är sådant som kan ta skada mycket snabbare än yttertaket. Många tänker inte på underlaget, utan räknar endast med att yttertaket ska hålla. Behöver du hjälp med att syna underlaget, läkten och takstolarna, kan du anlita dessa.

29 Dec 2018

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?