Rent efter bygget

När man avslutat ett bygge är det mycket som behöver städas upp för att det ska bli rent och fräscht. Det kan vara klokt i att både städa under arbetets gång och före slutbesiktning.

Det gör att arbetsplatsen blir säkrare för alla som vistas där för ett mer effektivt arbete och ett bättre slutresultat. Det är ett gediget arbete som behövs med mycket förkunskaper. Det finns en del företag som har specialiserat sig på just byggstädning.

Professionell flyttstädning

En korrekt byggstädning är mycket mer än plocka bort smuts och byggavfall. Det finns riktlinjer som måste följas för att städningen ska bli godkänd på slutbesiktningen. 

Vad som ingår är såklart olika beroende på förutsättningarna på respektive bygge. Det är vanligt att man främst tar bort spån, gips och övriga restprodukter från platsen. Man brukar dela upp gryggstädning i grov- och finstädning.

Grova byggstädning 

Grov byggstädning innebär att man tar bort all bråte och grövre smuts. När bygget är klart måste man helt enkelt rensa bort överblivet material för att det ska se snyggt ut och att det ska gå att påbörja efterföljande finstädning.

Det kan handla om papp, masonitskivor, tejp och kablar och sladdar. Efter detta görs en grovdammsugning samt avtorkning av vägger och tak. Det kan blir en stor mängd byggavfall som måste forslas bort när bygget är klart. Beroende på material så återvinns eller slängt allt efter avslutat bygge.

Fin byggstädning  

När grovstädningen är slutförd påbörjas en betydligt noggrannare städning för att få huset i toppkick inför den slutgiltiga besiktningen. I detta skede måste alla maskiner, verktyg och övrig utrustning tas bort för att kunna städa rent.

Här måste golven dammsugas fria från byggdamm och smuts och torkas på ett korrekt och effektivt sätt. Väggar och tak torkas av från fläckar och smuts och alla fönster rengörs och putsas. Vatten är som bekant mycket viktigt när man städar. Men vid vissa tillfällen har inte vattnet kopplats på och måste skötas på annat sätt.

Man våttorkar noggrant överallt där det behövs. Byggdamm har en förmåga att fatna överallt så städningen måste utföras mycket noggrant.

Slutbesiktning av bygget

Sedan är det dags för den efterlängtade slutbesiktningen innan man kan börja flytta in möbler och så småningom själv flytta in. En slutbesiktning är mycket noggrann och inget lämnas åt slumpen. Allt ska kontrolleras enligt gängse regler. Det handlar helt enkelt om att säkerställa att allt är korrekt byggt och det är 100% säkert för människor kan börja inflyttningen.

 

30 Apr 2019

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?