Så brandsäkrar du fastigheten

Det är alltid fastighetsägaren som har ansvar för att fastigheten, som boende och yrkesverksamma vistas i, är säker. Det här kan i praktiken till exempel innebära att hissen ses över med jämna mellanrum eller att inomhusluften är frisk. Något av de viktigaste att se till att göra är att brandsäkra fastigheten ordentligt. Om olyckan väl är framme kan både fler liv och egendomar räddas, jämfört med en dåligt brandsäkrad fastighet. I den här texten kan du läsa om ett antal vanliga – men kraftfulla – åtgärder.

Brandtätning

Brandtätning ger fastighetsägare ett bra skydd mot att elden sprider sig. Det som händer att branden stängs inne i det utrymme där den startar. En brandtätning kommer med flera fördelar, en av dem är att det i princip alltid fungerar. Det spelar ingen roll om ett larm har gått eller inte, eller om någon har upptäckt branden. En brandtätning är helt enkelt en stabil (och relativt billig) lösning.

Det är främst mellan olika våningsplan och ventilationssystemet som branden kan sprida sig. Just detta anses vara en av de största brandfarorna i moderna byggnationer. Lättantändliga gaser som sprider sig genom rörkanalerna slår snabbt ut andra åtgärder, som branddörrar till exempel, och gör dem verkningslösa.

En brandtätning kan vara det som avgör ifall olyckan blir en katastrof eller något som går att reparera. Särskilt angeläget kan det vara i större städer, som Stockholm till exempel, som är tätbebyggda, med fastigheter som ofta har många andra hus i närheten.

Brandsläckare

Att ha brandsläckare utplacerade är inte bara enkelt – det är också billigt och mycket funktionellt. Vid mindre eldsvådor kan boende i fastigheten enkelt stävja små bränder. I vissa fall räcker det givetvis inte, men påfallande ofta är det en enkel brandsläckare som räddar ett helt hus. För att vara säker på att den fungerar bör den ses över åtminstone någon gång i månaden. Är det typen av brandsläckare med pulver, ska detta bytas ut minst varje decennium.

Brandskyddsmålning

Något som inte är ovanligt är att man fixar brandskyddsmålning. Det här kan fördröja en brand, men kommer inte att släcka den helt och hållet. Syftet är snarare förebyggande, att hindra att den ens uppstår och att, om den uppstår, motverka att den sprider sig. Som nämnt ovan kan sådana här åtgärder vara särskilt angelägna i större städer (Stockholm, Göteborg, Malmö t.ex.), eftersom det finns många och ofta stora fastigheter nära varandra. Annat som brandskyddsfärg skyddar mot är rökutveckling samt att temperaturen stiger. Rökutveckling, såväl som temperaturstigning, är avgörande faktorer att ta hänsyn till vid en räddningsinsats. För hög temperatur tillsammans med mycket rök innebär att brandmän inte kan ta sig in i utrymmet.

Ta emot rådgivning och information

Det finns många brandskyddsföreningar runt om i landet som arbetar med att främja god brandsäkerhet. I Stockholm finns till exempel Brandskyddsföreningen Stockholm som arbetar för att förebygga skador på människor och egendom. Det här gör de just genom rådgivning, utbildningar, övningar information och aktiviteter. På andra håll i landet finns liknande motsvarigheter.

12 Mar 2018

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?