Så effektiviserar du styrelsemötet i din bostadsrättsförening

Det är många bostadsrättsägare som har intresse av att engagera sig i föreningen. En självklar fördel är att man är med och bestämmer hur fastigheten ska skötas (vad till exempel gäller fastighetsskötsel och annat). En annan fördel för den som kanske är lite yngre är att det kan bli en bra merit att ha i sitt CV. Utöver det får man erfarenhet av samarbete och hur det är att sitta i en styrelse i en allmänhet. Men vad bör man tänka på innan ett styrelsemöte? Och hur bör ett möte utformas för att det ska bli som mest produktivt?

Var påläst innan mötet

Styrelsemöten i bostadsrättsföreningar drar ofta ut på tiden. Mycket av tiden som går åt kan härledas till att alla som deltar i mötet inte riktigt är pålästa. När medlemmarna inte är pålästa behöver mycket ovidkommande frågor ställas, samtidigt som mycket information behöver ges. Genom att vara påläst blir mötet betydligt mer effektivt. Om du till exempel ska ta upp att föreningens fastighetsskötsel är under kritik, skadar det inte att läsa på om hur fastighetsskötsel bör se ut och genomföras i allmänhet. Är det så att du tycker att ni ska anlita en annan firma framöver, kan det vara bra att se över utbudet om det finns många aktörer att välja mellan (om du bor i ex. Stockholm, där utbudet är stort).

Ge varje punkt en tidsbegränsning

Som ovan nämnt är det lätt att vissa samtal drar iväg en hel del, och kanske tar onödigt mycket tid. En förklaring till detta kan vara att de som deltar i mötet inte är tillräckligt pålästa. En annan förklaring kan helt enkelt vara att det finns många olika viljor i frågan. För att verkligen hinna med alla punkter som står på dagordningen kan en tidsbegränsning för varje fråga behövas. Är det många punkter som ska avhandlas kan det dra iväg ordentligt.

Ett styrelsemöte i en större styrelse (till exempel en stor fastighet i Stockholm eller annan storstad), bör inte ta mer än ca 2 – 3 timmar. Givetvis kan det behövas mer tid om det är något speciellt som diskuteras, men generellt sett är det bra att göra varje punkt lite kortare – men mycket effektivare. Detta oavsett om det är fastighetsskötsel, el eller något annat som ska diskuteras. Tidsspannet två till tre timmar är på inga sätt huggna i sten. En effektiv styrelse i en mindre förening kan sannolikt genomföra ett möte på en timme.

Snabbfakta om bostadsrättsföreningar

  • I Stockholm finns över 3 500 aktiva föreningar.
  • I hela Sverige finns över 31 000 registrerade bostadsrättsföreningar. Av dessa är ungefär 25 000 aktiva.
  • Stockholm stad har haft den största ökningen av bostadsrättsföreningar i landet.

Här har du en bra fastighetsskötare

16 Jun 2017

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?