Så underhåller du fastigheten på bästa sätt

Äger man fastigheter och i synnerhet om man hyr ut fastigheten och har bostäder där folk bor, är det viktigt att värna om fastigheten där människorna bor. Som fastighetsägare har man ett ansvar för att människorna som bor där trivs och mår bra. Bor man i ett sjukt hus, blir man sjuk. Några av orsakerna som kan leda till ohälsa kan vara fukt, radon eller skadedjur som göra människor och husdjur dåliga. Därför som fastighetsägare är det ett stort ansvar att hålla borta allt det som kan göra människor som bor i fastigheten sjuka.

Fukt

Har man en fastighet som har drabbats  av fukt, kan det leda till stor ohälsa bland dem som bor i en sådan fuktskadad fastighet. Då är det mycket viktigt att sanera den fastigheten. Fukt och mögel är sporer, små, små partiklar som kan ta sig in i våra lungor och ge oss svårigheter att andas. De täpper till våra andnings- och luftvägar i kroppen. Människor som bor i fuktskadade bostäder kan drabbas av astma, andningssvårigheter och i allra allra värsta fall av lungskador. Vi kan drabbas av huvudvärk av att andas in den dåliga luften, om inget görs. Därför gäller det att hålla ögon öppna och se upp med saker som kan antyda att det finns fukt och mögel i en bostad. Fukt kan ta sig uttryck som små svarta prickar, som inte går bort om man försöker tvätta bort det. Man kan känna en stark lukt av fukt, eller se våta ytor i tak eller väggar.

Radon

Särskilt i gamla hus kan det finans radon som omedelbart bör avlägsnas. Radon har varit ett väl använt byggmaterial, i lister, i ventiler, och i alla tätningsutrymmen. Den kan finnas under mattor, i väggar och i lister. Har man radon i huset är det direkt farligt för människor att vistas där. Radon är cancerframkallande. Det eftersom det är radioaktivt. Har man det som kallas för blåbetong, gasbetong eller blågrå betong bör man avlägsna allt sådant material eftersom det ger cancer. I alla hus som byggdes mellan 1929 och 1975 bör man undersöka om det materialet finns i de fastigheterna och avlägsna det, även om det är kostsamt.

Skadedjur

Att få in skadedjur är mycket besvärligt. Det vet alla som någon gång har drabbats. Skadedjur som kommer in i hus, säg i storstäder, är sällan råttor eller möss. Även om det finns både råttor och möss i storstäderna. De kan göra väldig skada i alla soputrymmen som inte är täta nog för att de ska kunna ta sig in till soporna. Däremot har vägglössen trätt in i våra svenska hem. Under mellankrigsperioden och åren innan det var det vanligt med vägglöss. Efter Andra Världskriget blev standarden så mycket bättre i våra bostadshus att vägglössen försvann, men med vårt myckna resande har vägglössen funnit fäste i våra hem på nytt. Det är vi människor som tar hem vägglössen. Så enkelt är det. Vägglöss är egentligen inte farliga för människor, men mycket obehagliga, eftersom de lever väggar och kommer fram under natten och biter människor. Har man fått något skadedjur hemma, som vägglöss, kackerlackor eller silverfiskar, bör man sanera fastigheten så snabbt som möjligt.

Renovera allmänna utrymmen för de boendes och gästernas skull

Som fastighetsägare, finns ingen bostadsrättsförening som tillsammans äger bostäderna. Ofta är det enklast att de som bor i fastigheten tar ansvar för den. Är man en fastighetsägare som inte vistas i dem, kan det vara svårt att hålla koll på i vilket skick som de befinner sig i. Därför bör man med jämna mellanrum renovera och måla allmänna utrymmen. Läs mer om trapphusmålning på: http://www.trapphusmålning.nu.

24 Apr 2018

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?