Se över dina stammar

I Sverige förutsätter vi alla att vatten och avlopp bara ska fungera i all evighet, utan åtgärder. Men det förutsätter att man underhåller stammar och rör kontinuerligt, för att inte få obehagliga överraskningar i framtiden. Det kan bli en kostsam och tråkig lärdom som man inte vill göra om. Det är aldrig ett bra tillfälle att få stopp eller andra problem. Faktum är att avloppen i våra fastigheter får utstå massor varje dag. Många stammar och rör har många år på nacken och dåligt genomgångna och spolade. 

Kontrollera rören i fastigheten

Det enda sättet att se över stammar och rör i en fastighet är att boka en rörinspektion av en auktoriserad och seriöst företag som arbetar med vatten och avlopp. De går noga igenom samtliga rör och stammar i fastigheten och föreslår passande åtgärder. Man går då in med en kamera i rören och kontrollerar stutusen, och kan se rotangrepp, smuts och avlagringar och eventuella nedspolade föremål som kommer att ge problem framöver. Det kommer att spara mycket pengar att upptäcka tidigt och slippa kommande akuta stopp med en dyr jourutryckning som följd.

Hur märker man själv när det är problem?

När det upptäckts problem efter en rörinspektion som behöver åtgärdas eller om du själv upptäckt brister finns det olika lösningar. En vanligt sätt man märker att det är något fel på rören är när avrinningen är långsam och/eller att det bubblar i diskhoar eller handfat i huset. Dålig lukt och stopp i avlopp är ett akut tecken som inte bör ignoreras, då det kan bli allvarliga problem om dessa inte löses omgående. Det är såklart en förutsättning att problemen föreligger i fler än en lägenhet, då det snarare är ett lokalt stopp. 

Förebyggande åtgärder

Ett väldigt effektivt att undvika framtida problem är att göra en så kallad stamspolning. Många företag är specialiserade på detta. Man använder sig av en maskin som med hjälp av högtryck effektivt spolar rent rören och stammarna invändigt. Det rekommendes att man gör en stamspolning vart fjärde år.

Detta är en enkel försäkring för framtiden och förlänger rörens livslängd avsevärt. Eventuella fastnade föremål spolas bort och all smuts och avlagringar försvinner. Arbetet startas i huvudledningen och sedan lägenhet för lägenhet med start på bottenvåningen.

Vad görs när problem redan uppstått?

När fastighetsägaren upptäckt att det fastnat föremål i rören, görs en rörrensning eller stamspolning. Vid utbredd dålig lukt behöver anledningen utredas, med passande åtgärd. Hittas inga fel och brister görs en så kallas luktsanering, där med kemisk hjälp lukten avlägsnas effektivt. Om stammarna har sådana problem att de behöver bytas finns det ett ibland ett alternativ som heter relining, som innebär att man sätter dit ett skyddande innanrör istället för ett stambyte. Ett betydligt billigare och smidigare sätt än att byta stammar. När stora beläggningar och rostangrepp kan dessa tas bort med kättingverktyg genom en så kallad fräsning. 

21 Dec 2018

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?