Service med laddstolpe i bostadsrättsförening

Alla som bor i en BRF har inte elbil eller ens bil. Vi kan räkna med att framtiden kommer att se annorlunda ut. Med installation av laddstolpe för bostadsrättsförening rustar vi för nya tider.

En bostadsrättsförening lever på sitt goda rykte. Ju fler nöjda boende man har desto mer attraktiv blir din BRF. Service och läge är nyckelord när det gäller trivsel i föreningen. Att sköta en BRF är ett stort ansvar. Det är många bitar som ska klaffa för att föreningen ska förbli populär och därmed fortsätta med att ligga bra till, inte minst ekonomiskt.

En viktig del av servicen är att de boende har bra möjligheter att parkera sina fordon. Som bekant är det inte sällan en bristvara, bra och säkra parkeringsplatser i nära anslutning till bostaden. Har ni det kan ni skatta er lyckliga.

Installera laddstolpe i bostadsrättsförening

Trenden är tydlig och kommer inte att avta. Framtiden tillhör elbilen. För att göra din BRF till ett attraktivt alternativ är det viktigt att förbereda er i tid. Föreningens medlemmar kommer att behöva ladda elbilar. Om inte nu, så inom en snar framtid. Är ni beredda och hur ser planeringen ut?

Att installera laddstolpe för bostadsrättsförening är smart på alla sätt. Boende vet att de aldrig behöver bekymra sig om huruvida bilen ska fungera nästa dag. Det är ett strålande argument vid försäljning. Ni riskerar inte att någon frestas använda andra uttag felaktigt vid laddning. Ni möjliggör och driver på en positiv utveckling för vårt ansträngda klimat.

13 Dec 2021

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?