Sköt om din trädgård och lekplats

För fastighetsägare är det viktigt att tillhörande trädgårdar, lekplatser och grönområden sköts om så de inte förfaller. Dåligt skötta trädgårdar kan bli mycket tråkiga och igenväxta vilket gör att ingen vill vara där. Ju längre man väntar desto mer tid och pengar kommer det att krävas för att fräscha upp den igen.

Underhåll utomhusmiljön

En grönskande trädgård eller park med tillhörande lekplats är något som uppskattas mycket av boende och andra som vistas där. Det blir en levande miljö där människor kan umgås, äta och trivas. Det ger till exempel fastigheten ett högre värde och det är lättare att attrahera nya hyresgäster.

Ta hjälp med trädgården

Fastighetsägare vet att det alltid finns något som behöver åtgärdas på eller i fastigheten. Invändigt är det alltid ett pågående underhållsarbete på gång. Det är stopp i avloppsrör, trasiga lampor som måste åtgärdas, trapphuset behöver städas och trasiga hissar med mera. Det är vanligt att utomhusmiljön inte riktigt hinns med.

Det finns som tur är företag att använda sig av som har stor kunskap och kunnande av att hjälpa till med underhålla utomhusmiljöer som till exempel trädgårdar, parker och lekparker. 

Vad kan man få hjälp med?

När man anlitar en expert på trädgårds- och markanläggningsföretag kan man få hjälp med både nybyggen och renoveringar av olika utomhusmiljöer. Det kan handla om ren trädgårdsskötsel som att ta ner träd och ansa buskar och annan växtlighet. De hjälper också till att renovera och bygga nya lekplatser. 

Just lekplatser är viktiga att hålla efter så de inte blir farliga för lekande barn. Något i så fall man står som ansvarig för i egenskap av fastighetsägare något som kan bli dyrt om någon skadar sig allvarligt. Det går också att få hjälp med gårds- och lekplatsrenovering. 

En fräsch utomhusmiljö ökar trivseln

När man skapar en trivsam och värdeskapande miljö för alla generationer så ökas trivseln bland alla boende. Det gör också att människor är mer rädda om gården eller trädgården om den är välvårdad. När omgivningen är sliten tenderar folk sluta bry sig om att ta hand om den.

Låt ett företag montera upp en snygg lek- och parkutrustning för ökad trivsel. Det rekommenderas att skriva ett underhållsavtal gällande trädgården och dess omgivning. Då säkerställer du att fastighetens utemiljö alltid är tillfredsställande oxh ansvaret ligger på det företaget. 

11 Sep 2019

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?