Skötsel av den dagliga driften

Det är väldigt mycket man ska ha koll på och sköta om när man äger en flerfamiljsbostad. Vill man inte själv dra i alla trådar så kan man välja någon annan som förvaltar bostaden på bästa sätt.

Många väljer att bo i en lägenhet istället för att bo i hus. Det kan vara för att man inte har råd med ett hus eller för att det inte finns hus där man vill bo. Men en mycket vanlig anledning är att man inte vill ta på sig alla de sysslor som det innebär att vara boende i hus av något slag.

Istället tycker man att det är smidigt att endast behöva sköta om de vanligaste sysslorna i ett hushåll, som städning, tvätt, matlagning och disk. Allt som har med själva fastigheten att göra är det någon annan som tar hand om. Och går exempelvis tvättmaskinen sönder så är det bara att lyfta luren och ringa. Helt utan bekymmer och kostnad för den boende. Samma gäller alla utomhusytor som lekplats, planteringar, parkering med mera. Någon annan sköter om allt. Man betalar bara hyran och behöver inte bry sig om något mer än det.

Ringa någon annan

Någon annan tar hand om allt man behöver få gjort i en flerfamiljsbostad. Skötseln av alla allmänna ytor, reparationer, byte av glödlampor. Ser till att allt fungerar gällande avlopp, vatten, elektricitet. Skötseln av fasaden. Stamspolning. Hittar nya boende om någon flyttar, med mera.

Men vem är då den där någon annan som fixar och jobbar så att lägenhetsinnehavarna slipper? Ja, det kan vara en eller flera personer som fyller den rollen. Lite beroende på hur stort huset är och ifall huset ingår i ett antal fastigheter med samma ägare.

Förvaltning som yrke

Det finns många roller att fylla när det gäller förvaltning av en bostad. Det behövs städare, trädgårdsmästare, vaktmästare med mera. Men när man talar om förvaltning så menar man oftast istället det mer administrativa som kommer med uthyrning av lägenheter i en fastighet. Eller om fastigheten som hyrs ut istället för lägenheter innehåller kontor, butiker eller något annat liknande.

Principen är ändå densamma. Allt som har att göra med hyresgäster och fastighetsskötsel ska tas hand om. Men det finns även annat som är viktigt att man har koll på. Som exempelvis lån, skatter, avgifter och alla avtal som man har med de som levererar något till fastigheten. Som sophämtning och avloppstjänster. Läs mer om fastighetsförvaltning på denna hemsida: https://www.fastighetsförvaltninggöteborg.nu

14 Oct 2020

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?