Skötsel av flerfamiljshus

Antingen man precis blivit ägare till ett flerfamiljshus, eller man har flera hus sedan tidigare, så kan det bli aktuellt att skaffa hjälp med den dagliga driften. Men vart vänder man sig?

Läckande kranar, dörrlås som krånglar, stopp i toaletten, en spis som inte fungerar. Städning av trapphus, snöröjning, sandning av utetrappan, gräsklippning, byte av glödlampor i hallen. Ja, listan för drift av ett flerfamiljshus kan göras lång, och betydligt längre än det som räknats upp.

Det behövs någon som sköter sådant som städning och som ser till att alla funktioner i fastigheten fungerar. Dessutom behöver man se till att fastigheten är hel och håller sitt värde. Är det en mindre fastighet så kanske ägaren själv sköter om den. Man kan också lägga ut vissa delar på någon hyresgäst, som då kan få en lägre hyra exempelvis. Men större fastigheter kräver större organisation.

Vikten av skötsel

Det behövs någon som har koll på en fastighet för att inte skador ska uppstå och hinna bli större med tiden. Men det innebär inte enbart skador som trasiga fönster eller ett läckande tak, utan även annat som kan påverka huset negativt. Det är också viktigt att husets hyresgäster har ett säkert boende som når upp till den standard som man betalar hyra för. Därför använder sig fastighetsbolag av vaktmästare, bostadsvärdar eller liknande som hjälp inom den dagliga driften. Antingen anlitar man denna själv eller så kan man anlita ett företag som ENG & LUND Fastighetskonsult som tar hand om all fastighetsskötsel enkelt och lätt.

27 Dec 2020

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?