Smart passersystem i Stockholm

Är det många som vistas i företagets byggnader utan arbetsrelaterad anledning? Med ett passersystem kan företag i Stockholm hindra obehöriga från att ha access till lokalerna om så önskas.

It-företaget hade vuxit explosionsartat. Från att ha börjat med enkel it-support skapade firman nu egna datorprogram och spel. Anställda hade ökat från ett tiotal till över 80 personer. Vilket i sin tur innebar att nya lokaler hade krävts.

Istället för att hyra in sig hos någon annan köpte Anders ett helt hus och nu pryddes lobbyn av en reception som var bemannad dagtid, från måndag till fredag. Först kändes storleken läskig men nu hade han och alla andra vant sig.

Passersystem fixat av företag i Stockholm

Med det stora huset hade det blivit svårt att överblicka de människor som kom och gick. Vilket inte var optimalt då de hade en hel del sekretessbelagd information på kontoret.

Anders hade ett möte med ett säkerhetsföretag i Stockholm som jobbar med passersystem. De diskuterade hur det skulle vara utformat för att passa företaget bäst.

De kom överens om ett system där de anställda skulle ha taggar för att komma in i byggnaden. Det skulle göra jobbet enklare för receptionisten. Besökare var tvungna att vara inbjudna av någon anställd som då skulle släppa in denne.

Alla inloggningar skulle registreras så att de kunde gå tillbaka och se vilka som varit på jobbet och när. Ett säkerhetssystem om något skulle hända i byggnaden. Anders kände sig nöjd och skrev kontrakt med säkerhetsbolaget. Det skulle bli skönt att ha läget under kontroll igen. Läs mer om passersystem på den här hemsidan: passersystemstockholm.se

7 Feb 2022

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?