Solcellspark och outnyttjad mark

Om du äger ett markområde som står outnyttjad, kan du använda den för att bygga en solcellspark. En satsning som är gynnsam både för dig och klimatet.

Du äger en fabrik med en industritomt som inte utnyttjas fullt ut. Från början hade du tänkt att bygga en lagerlokal i anslutning till tomten, men planerna har skrinlagts. Företaget vidareförädlar jordbruksprodukter i en process som leder till stor elförbrukning.

Genom att satsa på solceller ser du en lösning på två problem. Du räknar med att kostnaderna för el kommer att stiga i framtiden. En satsning på solceller skulle innebära att du får bättre kontroll på framtida energikostnader. Ditt företag jobbar inom en grön bransch med närodlade råvaror. Företagets image gentemot omvärlden skulle stärkas om även processen använder grön el.

Investera i solcellspark

Tillsammans med en leverantör av solceller börjar du göra en investeringskalkyl. Du konstaterar att återbetalningstiden kan bli mellan sex till sju år. Större delen av din finansiering kan du göra med banklån. Å andra sidan är elproduktion kanske inte din främsta uppgift. Din leverantör tipsar dig om andra lösningar som leasing eller ett PPA-avtal.

Du beslutar att låta installera en solcellspark på din mark. Men du investerar inte själv utan det gör en elproducent. Du upplåter marknaden men din elproducent söker bygglov, bygger anläggningar och svarar för drift och underhåll. Din egen försörjning av el tryggas genom ett långsiktigt avtal där du betalar ett förutbestämt pris per kWh. Anläggningen producerar mer el än den du behöver och överskottet säljer din samarbetspartner till marknaden.

26 Aug 2022

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?