Som fastighetsägare ansvarar man för taksäkerheten

För att sotaren och takläggaren på ett säkert och enkelt sätt ska kunna inspektera och utföra olika arbeten uppe på taket, måste taksäkerheten fungera. Här är lite av det man ska tänka på.

Taksäkerheten är mycket viktig och ett måste för att man ska kunna utföra inspektioner och olika arbeten på ett säkert sätt. Sotare, takläggare och snöskottare måste kunna utföra sina uppgifter utan att falla. Med olika takskydd och andra säkerhetsanordningar gör man taket till en tryggare arbetsplats för dessa yrkesgrupper. Men även förbipasserande kan behöva skyddas med hjälp av exempelvis snörasskydd. Som ägare till en fastighet eller villa är man enligt lagen ansvarig för taksäkerheten och måste se till att den fungerar på ett tillfredsställande sätt.

Olika typer av säkerhetsanordningar för taket

Tack och lov finns det särskilda företag som är specialister på taksäkerhet. De har den expertis som krävs för att göra taket till en säker arbetsplats för alla som måste vistas där. Eftersom behoven på taksäkerhet kan se lite olika ut från fastighet till fastighet, gör man först en besiktning för att bedöma vilka säkerhetsanordningar som kan behövas. Det kan exempelvis vara fäste för säkerhetssele, nockräcke, glidskydd, skyddsräcke, takstege, gångbrygga, säkerhetsstege, snörasskydd med mera. Taksäkerhet innebär även att taket måste hållas fritt från tung snö och is. Främst för att skydda förbipasserande från ras. Företag som är specialiserade på taksäkerhet brukar också erbjuda snöskottning av tak. Det är en tjänst som man kan prenumerera på, likaså regelbunden besiktning av övrig taksäkerhet.

15 Feb 2021

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?