Som fastighetsägare måste du få bort snön

Äger du ett stort och högt hus i Stockholm? Du vet väl att som fastighetsägare har man ett stort ansvar för hyresgästernas säkerhet och hälsa? Nu på vintern finns det snö och halka som kan vara skadlig för dina hyresgäster. Dels är det viktigt att få bort snön, så att alla kan ta sig fram på gårdar, till sina bilar och ut till trafiken. Dels handlar det om att säkerställa att inte snö, som har bilvit is, eller hård på annat sätt, inte faller ner från tak och skadar någon. I värsta fall kan någon dö av is som faller ner från tak, hängrännor och annat.

Få bort all snö...

Det gäller också att se till att ingen halkar på is eller hal snö. Dels handlar det om att få bortskottat snön som täpper till gårdar, gångbanor och parkeringsplatser, dels handlar det om salta eller sanda så att de som använder gårdarna och gångbanorna inte halkar och råkar ut för fallskador. Vissa snöskottare kan även göra besiktningar av tak, när de ändå är upp där. Samtidigt kan de montera fast räcken så att snömassorna inte faller ner på samma sätt. Det är viktigt att anlita företag som är certifierade med ”Skotta säkert” och finns med på listan för ”skotta säkert”. Det är definitivt inte att rekommendera att ge sit upp på tak om man inte har kunskapen om hur man kan gå till väga för att inte halka, göra ödesdigra misstag och inte skada sig själv eller andra.

...så att ingen skadas!

Skulle något hända som är relaterat till att man inte har skottat undan snön, blir man som fastighetsägare skadeståndsskyldig vid skada. Då är det bättre att använda de pengarna till att se till att hyresgäster och andra är säkra även när det snöar ymnigt.

"Snö och is som kan rasa ned och skada personer eller egendom på offentlig plats skall utan oskäligt dröjsmål avlägsnas från tak, rännor och liknande anordningar." Ordningsbalkens 3 kap 3, andra stycket (1993:1617)

Få snöskottare som reparerar tak

Har man kunskap om hur man vistas och arbetar på höga höjder, på tak, kan man lika väl utföra fler arbeten på tak, som att måla tak, montera räcken och skydd, stegar och annat när man ändå är uppe på taket. Som fastighetsägare kan du ingå avtal med snöskottningsföretag som i så fall tar fullt ansvar för att all snö skottas bort. I så fall behöver inte du oroa dig för att det inte skulle bli gjort. Då är ansvaret den firmans och de tar då ett totalt ansvar för både snön avlägsnas och att taket har de skyddsanordningar som krävs.

28 Mar 2018

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?