Starta en bostadsrättsförening

Stockholm har landets högsta andel av hyresrätter ombildade till bostadsrätter. Om fastighetsägaren du och dina grannar hyr era lägenheter av erbjuder er att köpa loss fastigheten och ombilda till bostadsrätter kommer ni att tillsammans behöva starta en bostadsrättsförening. För att få hjälp med att starta en bostadsrättsförening och gå vidare med alla stegen en ombildning innebär kan man med fördel vända sig till en ombildningskonsult. En ombildningskonsult samordnar processen åt er, ser till att alla dokument fylls i på rätt sätt, hjälper er att hitta förvaltare och ordna besiktning etc. Ombildningskonsulten kan även vara med i början av er tid som bostadsrättsförening och fungera som guide och bollplank. Vi tänkte här berätta lite mer om vad det innebär att starta en bostadsrättsförening.

Namnet

Det första steget i bildandet är att välja ett namn för föreningen som anmäls till bolagsverket. Namnet kan vara i stort sett vad som helst, men det måste innehålla ordet bostadsrättsförening. Vanligt är att föreningar väljer fastighetsbeteckningen, t ex Majvivan 3. Namnet blir då Bostadsrättsföreningen Majvivan 3. För att namnet ska bli godkänt får det inte vara upptaget eller alltför mycket likna något företagsnamn eller annan bostadsrättsförening inom länet. Det kan därför vara bra att ha några alternativa namn bifogade om det första inte skulle godkännas.

Styrelsen

Därefter bildar ni en styrelse, som ska bestå av minst tre styrelseledamöter, varav en utses till styrelseordförande. Styrelseordförandens uppgift är att leda arbetet i styrelsen. Det kan vara bra att också utse några suppleanter som kan träda in om någon av de ordinarie ledamöterna blir förhindrade att utföra sitt arbete.

Styrelsen uppgift i föreningen är att sköta föreningens verksamhet, besluta om förbättringar och reparationer mm. Man sammankallar föreningens medlemmar till föreningsstämmor där gemensamma beslut tas, och man företräder föreningen och sköter kommunikationen utåt. Styrelseledamöterna får väljas för en period av max fyra år i taget.

Revisor

Föreningen behöver också ha en revisor som har tillräckligt med kunskap inom ekonomi för att sköta åtagandena inom föreningen. Revisorn får inte vara styrelseledamot men kan vara bosatt i föreningen. Större föreningar behöver ha en auktoriserad revisor. En ombildningskonsult kan hjälpa till med att hitta en lämplig revisor om ingen av föreningens medlemmar har möjlighet eller inte uppfyller kraven.

Stadgar

När ni anmäler bostadsrättsföreningen till Bolagsverket ska ni också bifoga föreningens stadgar. Det finns en lång rad punkter som ska finnas med i stadgarna, bl a föreningens mål och verksamhet, hur länge styrelsemedlemmarna ska sitta, avgifter för medlemmarna mm. Det kan vara en god idé at titta igenom andra föreningars stadgar och se hur de har gjort.

Ombildningskonsult

Behöver ni hjälp med att komma igång med styrelsearbetet och att skriva stadgar mm kan ni alltid vända er till en ombildningskonsult. I Stockholm finns ett brett urval av ombildningskonsulter med stor erfarenhet av ombildningar som hjälper er med alla steg i ombildningsprocessen. Läs mer här: http://www.ombildningskonsultstockholm.se/.

3 Nov 2017

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?