Svar på tre frågor om företagsrekonstruktion

Varför väljer en del företag rekonstruktion framför konkurs?

I vissa fall kan ekonomiska problem inte hanteras genom en överenskommelser. Men samtidigt bedömer företagsledningen att företagets verksamhet på lång sikt kan bli lönsam så förordas ofta företagsrekonstruktion, i alla fall när företaget kan betala de kostnader som kommer med själva företagsrekonstruktionsprocessen. När man gör en företagsrekonstruktion så förstärks likviditeten i början genom att statliga lönegarantimedel betalar lönerna. Dessutom stoppas utbetalningar avseende skulder som uppkommit före ansökan om rekonstruktion. Om alla tidsfrister för skulder utnyttjas maximalt kan det ta två år innan likviden behöver betalas. Företaget är under rekonstruktionen skyddad mot utmätningar och ansökningar om konkurs. Dessutom underlättas ny finansiering genom den så kallade superförmånsrätten.

Finns det några minus med en företagsrekonstruktion?

Företagsägare är oftas mera riskbenägna än företagets borgenärer. Detta beror på att ägarnas investeringar blir värdelösa vid en konkurs. Ledningen är lojal med ägarna och förespråkar därför ofta en rekonstruktion. Men om företaget fortsätter att vara olönsamt så kan betalningsförmågan försvagas, varpå rekonstruktionen måste avbrytas och företaget ändå måste försättas i konkurs. Då är risken stor att konkursutdelningen blir mycket låg i och med att företaget har urholkats under rekonstruktionen. Borgenärerna riskerar därför att stå utan pengar alls. Därför finns det regler om straffansvar och personligt betalningsansvar som kan tillämpas om företagsledningen tar till åtgärder som på sikt kan skada borgenärerna.

Är det bäst med konkurs eller rekonstruktion om företagsledningen inte vill riskera ett personligt betalningsansvar?

Vid konkurs behöver företagsledarna inte längre vara oroliga för att drabbas av straffansvar för framtida åtgärder. Ansvaret för hur företagets tillgångar hanteras övertas vid konkurs av konkursförvaltaren.

Men om tveksamma åtgärder har utförts redan före konkursen kan företagsledningen se det som ett minus att förvaltaren kommer att granska dessa åtgärder.

I en företagsrekonstruktion behåller företagsledningen rådigheten över tillgångarna. Kort sagt: såväl konkurs som företagsrekonstruktion kan leda till framtida juridiska problem om affärerna inte har skötts på ett korrekt och lagligt sett sedan tidigare. Vi rekommenderar att du söker hjälp av erfarna affärsjurister om du riskerar att drabbas av dessa typer av problem. Läs mer om företagsrekonstruktion på denna sida: https://www.företagsrekonstruktion.biz

31 May 2020

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?