Ta hjälp av trädfällningsproffs i Stockholm

Träd och annan grönska är oftast något som uppskattas i städer och på tomter. Men ibland kan dessa bli en ren säkerhetsfara, speciellt större fenomen som just träd. Om dessa ruttnar eller dör bör de tas bort från platsen så snart som möjligt för att undvika eventuella skador på omkringliggande byggnader eller i värsta fall människor. Det är särskilt känsligt med trädfällning i Stockholm och andra större städer där många människor passerar hela tiden.

Riktigt stora träd kan önskas tas ner då de har en tendens att skugga altaner och gräsmattor till stor del. Det finns många företag runt om i landet som sysslar med trädfällning. Så om du skulle behöva hjälp med att fälla ett träd i din trädgård går det lätt att få tag på yrkesmän som kan hjälpa just dig.

Hitta rätt

För att på lättast sätt hitta ett företag som passar dina behov är det bästa att söka runt på internet först. Kolla upp recensioner och liknande så du får en bra bild av hur företaget verkar sköta sitt jobb. Dock är det viktigt att komma ihåg att allt som skrivs på internet inte nödvändigtvis är sant. Därför kan det också vara bra att höra runt bland vänner och kollegor om de kan rekommendera något bra företag.

Bedömning görs

När du hittat det företag som känns bäst för dig är nästa steg att kontakta dem om det aktuella trädet. Det som händer efter det är att en eller flera yrkesmän från företag kommer till dig för att titta på och göra en bedömning av trädets skick och det framtida fällningsarbetet. Exempelvis studerar det vilket typ av fällteknik som kommer vara den bästa för just ditt träd. Detta bestäms utefter hur stort utrymme som finns öppet runt trädet och hur nära det står bebyggelser som hus, lekstugor, garage och dylikt.

Står trädet väldigt nära bebyggelse, i exempelvis centrala Stockholm, är det bästa att ta ner det med hjälp av sektionsfällning. Innebörden av en sektionsfällning är att trädet fälls i olika mindre delar, istället för det traditionella sättet då trädet fälls i ett sjok med hjälp av ett snitt längst ner på stammen. Under en sektionsfällning kan bitarna av trädet hissas ner till marken med hjälp av en kran och på så sätt minimera skaderisken helt på området runt om trädet.

Andra alternativ

Om yrkesmännen uppskattar att trädet är i för dåligt skick för att fällas med både traditionell fällning och sektionsfällning brukar en mobilkran vara den bästa lösningen. På detta sätt undviks att riktigt dåliga träd går av eller tappar grenar som kan skada saker runt om mitt under fällningen. En mobilkran brukar även användas när ett träd måste trasslas ut från en elledning eller dylikt.

Efterarbete

När själva fällningsarbetet är klart kan du som kund också få hjälp med vedsågning och också klyvning av vedkubbar. Vill du göra lite av arbetet själv kan de spara större bitar av trädet som du sedan kan klyva själv. För vem uppskattar inte att elda med egenkluven vedkubb? Är du däremot inte intresserad av att spara något av trädet, eller om det helt enkelt inte går på grund av trädets skick, kan trädfällningsfirman hjälpa dig med att forsla bort trädet efter fällning.

10 Sep 2017

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?