Täpp till alla delar på tak

Som fastighetsägare är det definitivt bråda dagar just under den säsong som vi har just nu. Inför höst och vinter gäller det att se över fastigheten när det kommer till att se över isoleringen av tak och hus. Hur ser isoleringen ut på taket? Finns det isolering mellan tak och skorsten, mellan tak och vindskivor, mellan tak och stuprör och mellan tak och hängrännor? Om det inte finns är risken verkligen överhängande att det blir omfattande skador på fastigheten i form av vatten- och fuktskador. Får man fuktskador på hus, är det bara att riva bort allt som har drabbats av fukten och sedan måste man bygga med nytt och fräscht byggmaterial. Skulle det vilja sig så illa att det skulle nå huskonstruktionen, kan hela fastigheten dömas ut som obeboeligt. Så en fuktskada vill man inte ha.

Anlita plåtslagare som ser över isolering mellan takets olika delar

Det är ingen dum idé att anltia en plåtslagare som du skickar upp på taket och ser över alla de olika delar som finns på taket; isoleringen mellan taket och skorstenen, mellan taket och vindskivorna, mellan taket och hängrännor och stuprör. Dessutom är det en god idé att be plåtslagaren att se över isoleringen mellan fönster, fönsterbleck och fasaden när plåtslagaren ändå är och ser över isoleringen av fastigheten. Det som en plåtslagar kan göra (det gäller ju inte alla plåtslagare generellt utan endast de som arbetar med detta) är att hon, eller han, kan skräddarsy just det slags skydd som du behöver för att isolera din fastighet.

Skaffa det bästa tänkbara skyddet för ditt hus

Om du kan få skräddarsytt skydd för din fastighet är det bland det bästa tänkbara skydd som du bara kan få. En plåtslagare kan då inspektera alla delar av fastigheten och ta hänsyn till vad just din fastighet behöver coh erbjuda en helhetslösning som är anpassad just för din fastighet. Plåt är dessutom det bästa tänkbara material som du kan använda för isolering och som håller tätt mot fasaden och taket. Som du säkert förstår är det ju inte alla plåtslagare som direkt arbetar med plåt på detta sätt. Det gäller att anlita just den plåtslagare som har erfarenhet och arbetar med specifikt detta och som tänker i rätta banor. Det du som fastighetsägare behöver är en hantverkare som kan arbeta med plåt så att det isolerar fastigheten på bästa tänkbara sätt.

Här kna du läsa mer om hur du kan anlita plåtslagare i Stockholm på: plåtslagarestockholm.nu.

7 Nov 2018

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?