Tjäna pengar på utökad trappstädning

Många fastighetsägare ser inte längre än näsan räcker. Konkret så innebär detta att man hela tiden försöker spara in pengar på olika saker och att man därmed också gör en vinst - men det handlar om en vinst för stunden snarare än i det långa loppet. Slitage och annat sker hela tiden och det innebär att ett regelbundet underhåll krävs. Negligerar man detta så kommer också de akuta skadorna och med dessa också de högre kostnaderna som ett brev på posten.

Vi menar att exempelvis utökad trappstädning kan leda till att golven hålls i ett bättre skick och få en längre livslängd genom detta. Drar man - som många fastighetsägare i Stockholm gör - in på sin trappstädning så kommer man också att få mer slitage på golv, hissar och andra detaljer (räcken exempelvis) som kortar ner livslängden och som därmed också ökar kostnaden på sikt.

Trappstädning ger högre trivsel

En annan viktig aspekt då det kommer till trappstädning handlar om trivsel. Om en hyresgäst trivs så kommer denne att fortsätta hyra bostaden - om så inte är fallet så kommer hyresgästen i fråga att börja se sig om efter andra, mer trivsamma, alternativ på marknaden. Här spelar trappstädning en stor roll. Det första man möts av då man öppnar porten till en fastighet är trapphuset.

Det viktiga första intrycket av en fastighet sker i samma ögonblick som dörren öppnas. Är det då smutsigt, dammigt, luktar konstigt eller ser skumt och lugubert ut så kommer detta av utgöra intrycket av resten av fastigheten. Det gäller såväl hyresgäster, gäster till dessa eller - om så är fallet - företag som behöver hyra exempelvis kontorslokaler. Trappstädning gör skillnad i detta och skapar mervärde i form av ett bättre intryck, en trevligare atmosfär och - faktiskt - även mindre konflikter.

Konflikter som en följd av undermålig städning

Säg ordet tvättstuga och de flesta fastighetsägare, BRF:er och Hyresgästföreningar skakar till av obehag. Det är nämligen den stora källan till konflikter mellan de boende. Numera så har många börjat förebygga detta genom att erbjuda tvättmaskiner i varje enskild lägenhet snarare än att ha den gemensamma tvättstugan.

Vår poäng dock: bråken handlar ofta om misskötsel och undermålig städning. Det är ett tecken på att vi dels är olika och har olika krav på hygien och renlighet.

Dels så är det också ett tecken på att kan bråka om det är smutsigt; vi har lättare att beskylla andra och vi drar oss inte för att agera gällande detta. Mycket slask i hallen - det är nog grannen. Damm i hörnen - undra om inte gubben på fjärde våningen är boven i dramat? Stora, smutsiga fotspår - det är definitivt han som bor under. Och så vidare. Vi menar att trappstädning kan skapa en bättre grannsämja och att utökad sådan är en ganska sund investering sett till trivsel och den långsiktiga ekonomin.

Städhuset är en firma i Stockholm med lång erfarenhet av trappstädning.

9 Oct 2018

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?