Tryggt med ekonomisk förvaltning

Alla som är fastighetsägare behöver en effektiv ekonomisk förvaltning. Det är ett stort ansvar att förvalta en fastighet, om man nu inte råkar vara en sådan fastighetsförvaltare som struntar i fastigheten och låter den förfalla. Det krävs inget stort arbete att låta en fastighet förfalla. Det är både enkelt och bekvämt och kräver ingen som helst arbetsinsats. Tvärtom.

Men den fastighetsägare som vill att fastigheten ska generera ett större värde än vad det hade när man köpte den, och vill kunna sälja den för ett mycket större belopp, har ett digert arbete framför sig. Då behöver man både personal och en styrelse som kan ta på sig det viktiga arbetet att se till att både renoveringar blir gjorda och att den dagliga skötseln av fastigheten blir gjort.

Anlita extern byrå för ekonomisk förvaltning

Om man inte själv besitter den kunskap, kompetens och framför allt den tid som krävs för arbetet, så bör man se till så att någon annan kan det. Det bästa som man kan göra i en sådan situation – när man ansvarar för den ekonomiska förvaltningen i en fastighet – är att se till att någon som kan det, tar hand om det arbetet. Om ingen i styrelsen har den ekonomiska utbildning och kunskap, och heller inte har tid att sitta med det omfattande arbete som det tar, så kan man se till att en extern byrå kan ta hand om det. Det finns en del sådana byråer som erbjuder sitt ekonomiska förvaltarskap till BRF:er i Stockholm. Välj den som är bäst.

Viktiga kriterier vid val av ekonomisk byrå

Några viktiga kriterier som man bör leta efter när man väljer en ekonomisk byrå som ska ta hand om det ekonomiska förvaltarskapet är att de för det första är kompetenta nog för arbetet och är pålitliga och noggranna.

  • Kompetens – det är viktigt att de som ska sköta bokföring, årsredovisning, utbetalningar, deklarationer, revisioner och liknande förstår hur det ska skötas och kan det.
  • Pålitlighet – alla kan bli frestade att göra fel, och har man egna personliga skulder kan man bli väldigt frestad att ta lite av de stora summor med pengar som man förvaltar i en bostadsrättsförening. Då gäller det att man låter bli. Att kontrollera att någon inte befinner sig i polisens brottsregister är en viktig sak. 
  • Noggrannhet – den som ska sköta bokföringen bör vara så noggrann det bara går. Detta är en viktig egenskap. Här kan man läsa mer om trygg ekonomisk förvaltning på: principredovisning.se.  
18 Mar 2020

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?