Vad gäller vid dolda fel i hus?

Dolda fel i hus är något som kan orsaka stora bekymmer. Givetvis beror det i allra högsta grad på hur allvarsamt problemet är, men påfallande ofta är dolda fel i hus något som både är kostsamt och tidskrävande att reparera. Men vad gäller egentligen om du har köpt ett hus som visat sig ha dolda fel?

Undersökningsplikten stark

Bland annat gäller det att felet givetvis ska ha funnits i bostaden redan vid köptillfället. Likväl ska det inte ha gått att upptäcka under en noggrann besiktning. Därtill ska du inte heller ha behövt räkna med riskerna att felet skulle uppstå med tanke på husets skick, konstruktion och ålder.

Som texten säkerligen har avslöjat vid det här laget vilar ett starkt ansvar på dig som köpare att du uppfyller din undersökningsplikt. I annat fall räknas inte felet som dolt och något du borde ha känt till när du köpte bostaden. Vid sådana tillfällen föreligger högst begränsade möjligheter att få ersättningar utbetalda.

Klausul kan förändra läget

En säljare har alltid möjlighet att friskriva sig från dolda fel. Detta genom att lägga till en så kallad friskrivningsklausul i köpeavtalet. Om ett dolt fel i huset senare uppenbarar sig innebär detta att du inte kan få ersättning för det. Samtidigt är det också något som gör att priset på bostaden sänks, om en sådan klausul är aktuell. Detta är givetvis inga konstigheter då köparen tar en betydligt högre risk i affären.

För att en friskrivningsklausul ska få läggas in är en förutsättning att säljaren vid tillfället inte känner till de dolda felen. Det här säger sig självt, då felen inte är dolda om köparen faktiskt har kännedom om dem. Om det senare skulle visa sig att säljaren haft kännedom om problemen, men helt enkelt ljugit om det, upphör friskrivningsklausulen att gälla.

Det här innebär att du får ersättning för de dolda fel i huset som uppenbarat sig, samtidigt som du betalade ett lägre pris än det generella marknadsvärdet (bortsett från de dolda felen). Även om det kan vara tröttsamt och energikrävande, kan det i teorin alltså vara väldigt bra ur en ekonomisk synvinkel om säljaren kände till de dolda felen i huset, ljög om dem och sedan fick sin lögn avslöjad.

Anlita juridisk hjälp

Vid dylika frågor är det alltid bra att anlita juridisk hjälp. Är det ett mycket kostsamt fel att rätta till är det nästan i alla fall värt att anlita en advokat som kan titta närmare på frågan. Tvister om fel i bostäder har en tendens att vara komplicerade och blir inte sällan både långdragna och kostsamma.

19 Aug 2017

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?