Vad tjänar en snickare?

Funderar du på att bli snickare? En avgörande faktor för ett yrkesval är givetvis lönen. Det finns givetvis inte bara ett svar på frågan om vad en snickare tjänar. Det varierar, bland annat beroende på din erfarenhet och var i landet du jobbar. Därutöver finns en rad mindre faktorer som spelar in i lönesättningen, bland annat den enskilda snickarens förhandlingsförmåga när det är dags för lönesamtalet. För den här texten använder vi en källa som har ca 1 500 referenser de bygger sin statistik på.

Medel- och medianlöner

Enligt källan vi tittar på är medellönen för snickare 24 474 kronor i månaden, totalt sett, över hela landet. Medianlönen är på 25 000 kronor. Datan bygger på referenser som har en medelålder på 30 år och en snitterfarenhet på 7,9 år. De regionala skillnaderna kan till viss del förklaras med variationer i detta, eftersom siffrorna inte är justerade för det. Samtidigt finns län där medelåldern och snitterfarenheten är hög – men lönerna är ligger bland de lägre i hela landet. En snickare i Sollentuna kan till exempel tjäna mer än en i Gotland, trots att snickaren i Sollentuna är yngre och har mindre erfarenhet än kollegan i till exempel Visby.

En medellön på 24 474 kronor i månaden kan jämföras med andra hantverkaryrken, så som elektriker och VVS-montörer. Dock ser vi att snickarlönerna faktiskt är något lägre än så. Medellönen för rörmokare i hela landet är enligt källan över 27 000 kronor (dock finns enbart 639 referenser som stöd för statistiken). Även elektriker tjänar enligt sidan mer än snickare, med en medellön på över 25 000 kronor och en medianlön omkring 26 000 kronor.

Lönespektrumet

Men vilka tjänar minst? Och vilka tjänar mest? Av samtliga referenser som uppgett sin lön för källan är det 1,3 procent som tjänar mellan 0 och 13 999 kronor i månaden. Dessa får antas vara deltidsarbetare eller lärlingar, helt enkelt eftersom lönen normalt inte ligger så lågt. Ungefär 10 procent av referenserna tjänar mellan 14 000 och 17 999 kronor i månaden.

Det löneintervall där störst andel av snickarna befinner sig är 24 000 - 25 999 kronor i månaden. Så mycket tjänar omkring 16 % av referenserna. Det är dock relativt många – ungefär 11 procent – som tjänar mellan 30 000 och 32 999 kronor i månaden. Klart bättre än medellönen, alltså. Ett fåtal, ungefär en procent av referenserna, tjänar mellan 39 000 och 51 999 kronor i månaden. Ingen referens har uppgett sig ha en högre lön än så. Mer information kan du hitta här.

Regionala skillnader

Som nämnt högre upp i texten kan en snickare i Sollentuna tjäna mer än en i Visby, trots mindre erfarenhet och lägre ålder. Medellönen i Stockholm (där Sollentuna ingår) ligger på 24 959 kronor. Medelåldern i länet är 31 år och erfarenheten är 8 år i snitt.

På Gotland ligger medellönen på 23 757 kronor – alltså mer än en tusenlapp mindre än i Stockholm och Sollentuna. Detta trots att medelåldern är densamma (31) och att snitterfarenheten är två år längre (10 år).

 

 

 

5 Jan 2018

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?