Varför brandskyddsmålning?

Brandskyddsmålning innebär att belägga trä eller stål med en särskild sorts skyddande färg. Vid en brand kommer färgen att förkolna utan att antändas.

Är brandskyddsmålning alltid röd? Röd som brandbilar och brandsläckare? Vad är egentligen brandskyddsmålning? Vilka saker behöver brandskyddsmålas och hur går det till? Frågorna hopar sig när man första gången hör ordet. Här följer några av svaren.

Färg för brandskyddsmålning är något mycket finurligt. Det är en typ av färg som bildar ett värmeisolerande skikt på det som målas, genom att den sväller och blir porös. Det är vanligt att man använder sådan färg i offentliga lokaler för att uppfylla de krav som myndigheterna ställer på förebyggande brandskydd. Färgen behöver naturligtvis inte vara röd, även om det hade gjort det lätt att se att skyddet finns. Det gäller dock att använda rätt typ av färg för rätt underlag.

Med brandskyddsmålning köper man tid

Det är minst sagt olyckligt om det börjar brinna i ett trähus. Risken är att elden sprider sig så snabbt att huset inte går att rädda när räddningstjänsten väl kommer till platsen. Om träet är bestruket med brandskyddsfärg så köper man tid åt brandmännen. Tid som kan vara helt avgörande för husets framtid.

Även stål kan skyddas med brandskyddsfärg. Antingen bygger man upp isolerande skivor runt stålet, och målar dessa, eller också kan man måla direkt på stålet. Att skydda stålkonstruktionen i en byggnad där denna utgör bärande element är mycket viktigt. Även om stålet inte brinner så tappar det nämligen i styrka när det utsätts för värme under en längre tid. Hör av dig till ett företag om brandskyddsmålning här: brandskyddsmålning.net

26 Jul 2022

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?