Varför hyra ett väderskydd?

Under de flesta typer av byggprojekt kan de som arbetar få en betydligt bättre arbetsmiljö med hjälp av ett väderskydd. Dessutom ökar det produktiviteten då de som arbetar kan utföra sitt jobb betydligt enklare utan att dåligt väder ställer till det. Under ett byggprojekt vistas ju merparten av arbetarna utomhus en större del av tiden. Om det är riktigt dåligt väder kan det påverka hela projektet negativt. Ett väderskydd kan då lindra den påverkan som dåligt väder kan ha. Dessutom minskar risker för fuktskador markant, som annars är en ständig risk vid byggen i dåligt väder.

En investering snarare än en kostnad

Många anser att ett gott väderskydd är en investering, snarare än en kostnad. Tack vare ett väderskydd skyddas projektet mot många besvär som orsakas av dåligt väder. Att byggprojektet går så smärtfritt som möjligt ligger nog i allas intresse, inte minst på ett ekonomiskt plan. Ett byggprojekt som drar ut på tiden kommer sannolikt också att dra över budgeten.

Investeringen gör inte bara att byggprojektet kan fortlöpa smidigare. Det gör även att personalen trivs bättre, samtidigt som risken för arbetsrelaterade skador minskar. Att personalen på arbetsplatsen trivs bra gör gott för både kvaliteten på projektet och, på lång sikt, lönsamheten.

Fuktsäkerhet

Fuktsäkerhet, precis som till exempel brandsäkerhet, är mycket viktigt. Ett väderskydd ger ett bra skydd mot fuktskador. Det är lätt att säga att ett bygge endast bör göras när det är vackert väder ute. I praktiken behöver man dock bygga i nästan alla väder. Något annat vore mycket svårt att få ihop rent praktiskt, på våra breddgrader, om det är ett större projekt.

Därför är det viktigt att skydda bygget under arbetet. Allt fler blir medvetna om detta, inte minst eftersom monteringsfärdiga hus köps i en allt större utsträckning. Under färd och konstruktion är materialet ofta väl skyddat mot väder, men det händer påfallande ofta att dessa typer av hus monteras i dåligt väder. Många anser att det krävs en större medvetenhet kring att bygga i fuktiga förhållanden.

Vad kostar väderskydd?

Hur mycket det kostar att väderskydda sitt bygge beror främst på hur stort bygget är och vilken typ av hus det är. Sedan blir det naturligtvis dyrare ju längre tid du hyr väderskyddet. Således blir det dyrare att väderskydda ett lösvirkesbygge än ett monteringsfärdigt hus.

Sedan tillkommer kostnader för monteringen. Ofta hyrs de både ut och monteras av samma företag där byggnadsställningar hyrs. Om byggnadsställningarna redan är monterade, kan ett väderskydd givetvis monteras på dem.

27 Apr 2017

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?