Varför renovera fönster?

Vad skulle få dig fönsteratt göra en fönsterrenovering? Bättre ekonomi, bättre inomhusmiljö eller för att det är bättre för miljön? Eller något annat? Det finns flera fördelar med att renovera fönster. Här presenteras de fördelar som ett renoveringsföretag i Uppsala väljer att lyfta fram på sin hemsida.

För att det är lönsamt

De flesta som funderar på att göra en fönsterrenovering gör detta för att spara pengar. Man byter ut gamla fönster som släpper in en hel del kyla mot bättre isolerade varianter. Det kan exempelvis vara treglasfönster eller fönster med en gas mellan skivorna som därmed mycket tydligt håller värmen inne i huset.

Men det behöver inte alltid ske ett byte av fönster. Det kan räcka med en fönsterrenovering där delar av fönstret byts ut helt efter behov. På riktigt gamla bostäder måste ofta varje fönster specialanpassas eftersom de inte är byggda med några standardmått.

Hur lönsamt är det då? Det är omöjligt att svara på utan en offert. Detta företag erbjuder gratis offerter så länge som kunden bor inom Uppsala. Detta är även relativt vanligt dvs. att företagen åker till de eventuella kunderna och besiktar huset. De kan därmed tydligt säga vilka fönster som bör köpas in eller om enbart en fönsterrenovering rekommenderas.

Utifrån det kan man sedan räkna på om det är lönsamt eller inte. Detta framförallt utifrån vad det kostar att värma upp bostaden idag och hur mycket detta skulle ändras med bättre fönster.

För att det är bättre för miljön

Att byta fönster kan vara bättre för miljön. Detta utifrån att mindre energimängd går åt vid uppvärmningen. Men det bästa för miljön är inte fönsterbyte – utan fönsterrenovering. Då går det åt betydligt mindre material och man tar vara på de fönster som redan finns. Genom att ta hand om de produkter vi redan har kan påverkan på miljön förbättras avsevärt. Återvinning och renovering bör premieras så långt det går.

Visserligen kan en renovering ta längre tid än ett fönsterbyte men samtidigt får man 30 % rabatt på all arbetskostnad. Däremot ges ju inte någon rabatt via ROT för de produkter som köps in dvs. fönster i detta fall.

Fler fördelar?

Självklart kan det finnas fler fördelar än dessa med en fönsterrenovering. På vissa liknande listor nämns exempelvis att man ”gynnar det lokala näringslivet” och att man ”bevarar sina fönsters skönhet”. Eftersom branschfolk bör vara mest insatta i ämnet har bara punkter tagits upp från ett slumpmässigt valt fönsterföretag i Uppsala som tydligt valt att presentera fördelar på dess startsida.

7 Nov 2018

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?