Viktigt med markarbete när man bygger nytt

Alla som någon gång har byggt ett hus vet hur viktigt markarbetet är. Ingen som bygger ett hus skulle drömma om att fuska med markarbetet. Ju större hus, desto större grund och ju högre hus, desto djupare måste man gräva för att förbereda marken för fastigheten. Här gäller det att inte hasta fram något som inte håller, inte slarva när man ska bygga för framtiden. Även om det är ett stort arbete att gräva, schakta, dra kablar och rör och gjuta grund, måste det göras på bästa sätt och hellre låta det ta den tid det tar än fuska med arbetet. Skulle man göra så och sedan får problem med grunden är det för sent att åtgärda när allt redan är på plast.

I Sverige brukar vi inte ha fuskbyggen

I Sverige har vi en gedigen tradition av att bygga hållbart. Vi har en tradition att bygga med kvalitet, och att göra saker och ting ordentligt från början. Vi har myndigheter griper in om motsatsen skulle kunna bevisas. Här finns omfattande krav på att bygga enligt reglerna. Om inte kan bostäderna bedömas som obeboeliga. Det vill ingen. Det kostar ofantligt mycket att bygga och ingen vill ha bostäder som ingen får eller vill köpa.

Markarbete kräver stora maskiner

Vad är det då för slags markarbete som ska till innan man kan bygga nytt? Man behöver jämna mark som ska förberedas för bostadsbygge. Klippor och stenar måste avlägsnas och sprängas. Vägar, gångbanor och innergård eller trädgård måste byggas. Till det krävs det stora maskiner; gräskopor, hjullastare och lastbilar, schaktbilar och andra maskiner. Och inte bara det utan även kompetent personal och förare som kan hantera dessa stora maskiner på rätt sätt.

Stora maskiner kräver kompetenta förare

Ska man dränera kring sin fastighet behöver man även ordentliga maskiner och grävare som kan hantera dem utan att skada omgivningen som ska bearbetas. Är man inte van vid att gräva kan man åstadkomma stora skador. 

Andra gånger kanske man vill bearbeta den egna tomten. Då kan man kräva sprängare som kan ta bort stora stenar och få till grus som man kan använda till den egna trädgården. Marksten kan vara ganska kostsamt. Då kan en sprängning ge en det slags grus som man kanske vill göra till en uppfart, gångbana eller som man vill anlägga en terass, altan, eller en pool till den egna trädgården. Om du vill anlita kompetent personal till alla slags stora maskiner för markarbete i Stockholm kan du fortsätta läsa här: http://www.markarbetenstockholm.nu.

16 Nov 2018

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?