Vilket ansvar har du som fastighetsägare för fuktskada?

Man har stort ansvar som fastighetsägare för själva fastigheten. Därför är det bäst att alltid se till att ha en buffert som finns till för oförutsedda händelser vad gäller fastigheten. Man vet aldrig vad som kan hända. Har man då en buffert, blir man inte tagen på sängen, utan kan rycka in närhelst något händer. Så även om huset skulle drabbas av fukt.

Fukt måste alltid åtgärdas

När det kommer till fukt, är man tvungen att åtgärda problemet. Det eftersom fukten kan bilda en grogrund för mögel, och mögel är hälsofarligt för alla som bor i den fastigheten. Om man inte åtgärdar mögelskador, kan de sprida sig till själva fastighetens konstruktion. Om det händer är det bara att ta adjö av det huset. Det kan bli omöjligt att åtgärda en sådan sak och huset kan utdömas som beboeligt. I värsta fall kan kommunen i så fall beslagta huset.

Viktigt ta reda på om eventuell fukt

Men innan vi kommer dit, finns det många saker som du, som fastighetsägare kan och bör göra. Bland det allra första du bör göra är att ta reda på om det faktiskt finns fukt i ditt hus. Det gör du enklast genom att ta kontakt med ett företag som arbetar med fuktskador. Googla "fuktskada Stockholm", om det är där du bor. Annars skriver du in den ort du bor i, i Googles sökruta. Sedan väljer du ut den som verkar bäst och har bra referenser och omdömen.

När det väl har slagits fast om du har fuktproblem hemma, eller ej, händer sedan ungefär följande saker:

  1. En fuktbesiktning görs. Man lokaliserar var och hur stor del som har drabbats av fukten.
  2. Man skriver en skaderapport som du får del av och som sänds till försäkringsbolaget. Där står då vad som bör åtgärdas, hur stor skadan är och eventuella komplikationer och liknande.
  3. Sedan river man allt som kan ha drababts. Ju större skada desto mer omfattande blir rivningen.
  4. Sedan hyr man en avfuktare som placeras på det drabbade området. Under tiden som luften avfuktas, mäter man luftfuktigheten så man vet när luften har återställts.
  5. Sedan när luften har återställts och fukten är borta, kan man påbörja renoveringen.
  6. När man är färdig med renoveringen, görs en sista kontroll och en sista fuktighetsmätning. Man skriver en rapport så att man vet att fukten har åtgärdats.

Fukt ger grogrund för mögel. Egentligen är fukten i sig inte farlig, det är följderna av det som är problemet. Fukt ger grogrund för mögel som är hälsofarligt. Läs här om hur du kan hyra en avfuktare som tar bort fukten ur hus.

7 Oct 2018

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?